FT847 a externí mikrofon - dejte pozor!

Mnozí z nás používají k FT847 externí mikrofon. Většinou umístěný na náhlavní soupravě se sluchátky. A když externí mikrofon, potom je to vysoce pravděpodobně mikrofon elektretový. Je kvalitní, citlivý, lehký a levný. Tak je tomu i v našem hamshacku.

Použití externího elektretového mikrofonu předpokládá i výrobce. Jak jinak si vysvětlit zapojení mikrofonního konektoru na čelní straně transceiveru, kde je vyvedeno i stejnosměrné stabilizované napětí 5V?
 

  FT847 and an external microphone - take care!

Many of us use for FT847 external microphone. Very often attached to Headset. And when external microphone, than it is very probable microphone of electret type. Such device is fine, sensitive, light and cheap. And the same it is in our hamshack as well as.

Use of external electret microphone anticipate producer as well as. Or for what is on microphone connector on the front panel of transceiver one pin connected to stabilized 5V DC voltage?

 

 
schema mikrofonní konektor
 

Takže jsme to také tak několik používali. Používáme k elektretovému mikrofonu tohle nejjednoduší zapojení.
 
  Well, we used few years the same fashion. And the external electret microphone is connected such way:


schema elektretový mikrofon
 

Jenže jednoho dne přestal transceiver modulovat. Potom, co jsme náhlavní soupravu s mikrofonem zkusili v druhé FT847, kde fungovala normálně a k první FT847 použili originální mikrofon, který také fungoval normálně, se celá věc zdála podivná. Syn pro jistotu vše zkontroloval, vyměnil u náhlavní  soupravy kabely, konektory - jenže transceiver stále s externím mikrofonem nemoduloval, ale s originálním ano. Babo raď...
 
  But... on one day such connection failed. No modulation at all. Broken cable? No - the headset with microphone works well together with second FT847 and when the first FT847 has tested with original dynamic mic, everything works well as well. Weird, isn't it? My son check everything, replaced cables, connectors - but the transceiver still doesn't work with external mic, but with the original works well. Crone, give me an advice...
Bez měření není vědění. Příčina byla prostá. Na mikrofonním konektoru chybělo napětí + 5V. Stačil pohled do schematu transceiveru a věc byla jasná: mikrofon  je napájen přes odpor 10R na desce čelního panelu. A když se vyrobí, byť i jen chvilkový zkrat v mikrofonním konektoru, tento odpor pochopitelně shoří, protože je nejméně 10 x přetížen.
 
  Without measurment is not knowledge. The reason was simple. DC voltage 5V has missed on front panel connector. Few minutes find the schematic and the issue was clear: the microphone is energize via 10R resistor on the front panel PCB. And when the 5V out have momentary short connection to ground, such resistor must burn out, because is at least 10 time overloaded.

   

schema zapojení zdroje 5V pro mikrofon
 

Stačilo odpor vyměnit. A když jsem ho měnil, zjistil jsem, že doma nemám vhodný SMD odpor ve velikosti 0805. Musel jsem tedy vzít zavděk tím, co jsem našel. Nakonec jsem tam na plošky původního SMD odporu připájel miniaturní metalizovaný odpor 0,4W. A aby příště neshořel, použil jsem hodnotu ne 10R, ale 100R. A příště si musíme dát pozor, aby uvnitř mikrofonního konektoru nedošlo ke zkratu na zem...                                                                    73 de OK1VPZ   Lets change the resistor!. However I didn't found the 0805 SMD on similar value at home. So the resistor has replaced by small ordinary metalized resistor 0.4W. And to prevent potential next overburnt the value 100R instead of 10R has used. And next contest we should take a care not make a short to ground inside a microphone connector.
                                                                                              73 de OK1VPZ
 

       

obrázek desky panelu   obrázek odporu 100R