Rozbočovač pro 2 antény pásma 70cm

(automatic translation)

Zatímco různých konstrukcí rozbočovačů 1 -> 4 bylo v radioamatérských kruzích publikováno dost a dost,  rozbočovačů jen pro 2 antény nikoli. Důvod je ten že pokud porty pro dvě antény propojíme paralelně, bude vedení pro přizpůsobenou transformaci impedance z 25 na 50 ohmů mít hodnotu 35 Ohmů. To se dá relativně snadno vytvořit koaxiálním vedení buď v kulaté trubce, nebo v trubce obdélníkové. Jiná situace ale nastane, pokud má být rozbočovač vytvořen tak, aby ze středového společného bodu vybíhala dvě oddělená vedení, přičemž každé z nich bude mít na svém konci připojovací bod (konektor) pro jednu anténu. Toto mechanické řešení je totiž výhodnější, když jsou obě slučované antény umístěné na jednom stožárku nad sebou. V takovém případě potřebujeme mít v místě centrálního konektoru impedanci 2 x 100 ohmů, aby jejich paralelní kombinací opět vznikl bod s impedancí 50 ohmů. Stojíme tedy před úkolem přetransformovat impedanci 50 na 100 ohmů. Takovou transformaci vytvoří vedení 1/4 lambda o impedanci přibližně 71 ohmů.  Pokud se podíváme po webu a budeme hledat nějaký kalkulátor pro takové koaxiální vedení, které je v radioamatérské praxi snadno realizovatelné, bude se nám hledat špatně. Při rozumných rozměrech vnější části koaxiálního vedení (aby se na něj dal rozumně namontovat N konektor)  vychází totiž střední vodič poměrně tenký a délka na něj kolmého vedení, připojujícího N konektor, proto bude delší, což do obvodu vnáší zbytečné parazitní indukčnosti a nepřizpůsobení.

Při hledání vhodných rozměrů a uspořádání vedení (a zároveň ve snaze využít "šuplíkové zásoby") jsem nakonec zvolil řešení s asymetrickým páskovým vedením ve čtvercové trubce (jeklu). Bude-li mít vnější hliníková čtyřhraná trubka rozměry 30x30x2mm, bude vnitřní rozměr 26x26mm a vedení o impedanci 71 ohmů vytvoříme páskovým vedením (mosaz) o délce 355mm a průřezu 6x2mm, které bude nade dnem trubky vedeno ve výšce cca 2,5mm. Do středu tohoto vedení a cca 2,5mm od jeho konců vyvrtáme otvor 3,2mm pro piny panelových N konektorů (na 4 šroubky). Takový konektor zasahuje dovnitř do trubky cca 1,8mm a aby byla zajištěna správná výška vedení nade dnem, je na pin konektoru navlečen izolační kroužek z laminátu FR4 o tlouštce 0,8mm o vnějším průměru 15mm a vnitřním otvoru 3,2mm. Takto jsou k pásku připojeny všechny tři konektory stejným způsobem - pin konektoru prochází otvorem v pásku a je zapájen. Myslím, že vše je dobře vidět na níže uvedených obrázcích (je možné je zvětšit). Útlum odrazu takového rozbočovače je lepší, než 30dB (PSV cca 1: 1.05).

73 OK1VPZ