Digitální demence„Německý profesor Manfred Spitzer, neurolog a psychiatr, ji definoval jako psychický proces, ve kterém přílišné používání digitálních médií vede k rozkladu poznávacích a hodnotících funkcí mozku v rozsahu dříve obvyklém pouze u lidí po těžkém úrazu mozku nebo těžce duševně nemocných pacientů,“ vysvětluje ve svém komentáři. „Postižení mohou mít problémy s pamětí, ztratit základní schopnost přemýšlet do hloubky, nejsou schopni pociťovat hlubší sounáležitost s ostatními, nebo dokonce ztrácí schopnost adekvátně reagovat v krizových situacích,“ dodal.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Digitální_demence