Marconi Memorial Contest v době Covidového uzavření ekonomiky - a co s tím?

Může se nám to nelíbit, můžeme nesouhlasit, ba můžeme i protestovat, ale to je asi to jediné, co se s tím dá dělat. Rozhodnutí vlády České republiky č.1108 prodloužilo nouzový stav dle zákonného opatření 391/2020 Sb.

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. s účinností ode dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. :

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod.a v dalším bodě nařizuje:

III. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,

Z uvedeného Opatření vlády České republiky de facto vyplývá, že pokud stanoviště contestové stanice není totožné s místem bydliště operátora, stanice se nemůže zúčastnit provozu v radioamatérském závodě nejméně v době od 21.00 hod až 5.h následujícího dne a pokud by toto Opatření vlády nebylo respektováno, mohl by pořadatel závodu takovou stanici teoreticky diskvalifikovat, neboť pokud připustíme, že na území České republiky hodnocení mezinárodních závodů  (na základě pověření IARU) organizuje (vč. hodnocení Marconi Memorial Contestu na VKV) zapsaný spolek Český radioklub, připomeňme v této souvislosti úvod dokumentu ČRK "Všeobecné podmínky závodů na VKV", který stanoví, že provoz soutěžní stanice by měl být v souladu s právními předpisy ČR a provoz soutěžní stanice proto musí vyhovovat výše zmíněným legislativním opatřením.

Z uvedeného Opatření vlády České republiky de facto vyplývá, že pokud pojedete na portable, vystavujete se riziku tučné pokuty a ČRK to může vzií jako záminku k vaší účelové diskvalifikaci, jelikož dokument ČRK "Všeobecné podmínky závodů na VKV" stanoví, že provoz soutěžní stanice by měl být v souladu s právními předpisy ČR a provoz soutěžní stanice proto de jure musí vyhovovat výše zmíněným legislativním opatřením.

Z toho vyplývá, že s politováním musíme za Radioklub OK2KKW sdělit, že stanice OK2A se nemůže tohoto závodu zúčastnit ze svého obvyklého contestového stanoviště, ani z jiného přechodného stanoviště.

Ing. Vladimír Petržílka
       předseda
Radioklubu OK2KKW

 

 

Mimochodem: v souvislosti s výše uvedeným  si přečtěte i tento článek.