Drobná modifikace zapojení ovladače EME antény podle OE5JFL

 

Při konstrukci tohoto ovladače jsme nalezli nestabilitu v obvodu ovládání integrovaných spínačů L6203 na desce ovládání motorů.

Důvodem bylo nízké logické napětí na vstupu těchto spínačů. Když se anténa nepohybuje, oba výstupy portů CPU 89C51 jsou v H úrovni a na stejné úrovni by měly být i vstupy L6203. 0všem tak tomu v našem případě nebylo, neboť porty CPU se chovají podobně jako otevřený kolektor a protože  vstupy L6203 nemají tak vysokou impedanci, je pro definované logické stavy napětí vhodné zavést dodatečně předpětí těchto vstupů spínačů na úroveň H (5V=). To jsme udělali pomocí 4 malých odporů (v našem případě 22k), zapojených mezi vstupy spínačů a zdroj 5V napájení. Potom již všechno pracuje správně. Hannesovi (OE5JFL) děkujeme za konzultaci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpověď Hannesovi OE5JFL, který kritizoval použití pojmu "otevřený kolektor"  pro výstup z CPU pro L6203:

Hi Hannes. Let me put my few cents into your (OK1TEH + OE5JFL) discussion.
 
Open collector or not?   Well, you are right, it is not open collector, for sure. However in reality - based on the measure on the pin output in operation, it seems that way:

  
It is not open collector connection for sure, but such switch behave "like an open collector" because internal impedances in ON and OFF status are very different and such circuit may have a problem to drive for example next bipolar transistor switch with usual 2 resistors divider in base. It seems L6203 input is similar to. Fortunately usually it works even w/o such resistor.
 
Well, the main result of it is, that we found the reason and fix it. But - although I'm not a circuit designer for last 30 years - still I would propose to connect there additional relevant pullup resistor to Ucc. Just from good behaviour view.
 
Anyway: thanks a lot for design and idea replace computer by smart independent controller! It was a great jump forward for EME players. And of course thanks for programming of such CPU. SW work is definitely out of my knowledge.
 
Good luck and see you sometimes again.
Vlada OK1VPZ