Nestor OK i OM VKV radioamatérů, Jindra Macoun OK1VR bude mít příští týden 93. narozeniny. Jménem celého klubu OK2KKW a věřím, že si mohu dovolit napsat, že i jménem čtenářů tohoto radioamatérského VKV webu, přejeme Jindrovi mnoho zdraví, dobré nálady a elánu a další léta v sedle jeho silničního kola. Udělal jsi Jindro pro OK radioamatéry mnoho užitečné práce a radioamatérská komunita si tě velice váží!

Doyen of OK and OM VHF radio amateurs, Jindra Macoun OK1VR will celebrate 93rd birthday next week. On behalf of the entire OK2KKW club and I believe that I can afford to write that, on behalf of the readers of this radio amateur VHF site, we wish Jindra a lot of health, good mood and vigor and many years in the saddle of his road bike. You did Jindro a lot of useful work for OK VHF radio amateurs and the radio community appreciates you very much!

OK1VPZ

 

PS:  http://www.ok2kkw.com/snezka/ok1vr_1.htm   

http://files.vust.webnode.cz/200000181-ba711bab87/Macoun%20Jindra.pdf

http://www.crk.cz/FILES/VR-ANT/odborneclanky.pdf

http://www.cbjilemnice.com/index.php?page=historie-vkv

http://www.hellsoft.cz/ok1ike/kuk/Anteny_komplet.pdf

http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/krcka.htm