K těm rekordním QSO přes velkou louži mi dovolte krátký komentář - jak jsme v článku EI7GL viděli, tak rekordní spojení byla navázána a dokončena  komunikačním modem FT8, přičemž signál byl indikován pod šumem na úrovni zhruba 10 až 14dB. Jinak řečeno - při odstupu signál plus šum lomeno šum cca 10dB. To je ovšem signál, který lze relativně běžně brát telegrafem. Proto se z naší strany nějaké jásání nad přelomovým okamžikem radioamatérského provozu jaksi nevyskytuje. Ta spojení mohla a měla být udělána telegraficky a nebyla by zde následně žádná diskuse o vhodnosti, či nevhodnosti tohoto provozního modu. Pokud oba operátoři nejsou schopni telegrafního provozu a nahrazují je spojením, které mezi sebou navázaly jejich počítače, lze těžko hovořit o definitivním překonání Atlantiku na 144, resp. 432MHz. Stejně dobře (ještě lépe) potom mohla být tato spojení navázána ve vhodnějších modulačních modech, než je krátkovlnný FT8 - například JT6 a podobně. Tedy v provozních modech, které nejsou automatizované! WSJT nabízí celou řadu možností, jak navázat již nikoli QSO mezi počítači, ale spojení přímo mezi operátory, jen s podporou digitálních technologií. A to je zatraceně velký rozdíl!

Možná však operátoři dokonce telegraf umí a jenom nejsou zvyklí na telegrafní signály pod úrovní šumu. Jistě bylo možné během těch dvou dnů, kdy byly tropo condx otevřeny, upgradovat své stanice použitím větších antén, kabelů s menším útlumem, nebo větších PA a spojení opakovat telegraficky. To se bohužel nestalo.Stále tedy zůstává na jazyku divná pachuť podezření, že ta spojení nemusela být zcela reálná (počítače lze propojit i jinak), resp. že ta spojení nelze počítat mezi spojení navázané přímo mezi lidskými operátory uvedených stanic. Nemusíte se mnou souhlasit, ale já to vidím takhle.

OK1VPZ