Anketa věnovaná otázce, zda pokračovat v informačním servisu OK2KKW, zaměřeném na VKV radioamatérská pásma i po 20-ti letech provozu.

Voting pool focused to question, if it still have the sense keep information service about VHF amateur radio bands even after 20 years of operation.

Připravili jsme bleskový průzkum, dlouhý jen asi 3,5 hodiny, zda naši aktuální čtenáři očekávají zachování služby kterou jim poskytuje web OK2KKW. Výsledek byl pozitivní. Děkujeme za podporu naší práce Další případné reakce, týkající se 20-ti letého výročí provozu webu OK2KKW prosím pište na náš guestbook.

We arranged flash survey, only 3 hours long, if our actual readers are looking forward to kep the OK2KKW web page service. Results were positive. Thank you very much for your support of our duty. Next potential responses, related to 20 years anniversary of our web page operation please leave at our Guestbook page.

Během bleskového průzkumu jsme zaznamenali 30 hlasů. 30 votes were registered within this flash pool.