Pro snazší návštěvu webu https://ukw-tagung.org/  si zvolte češtinu (vpravo nahoře).

For more convenient reading of https://ukw-tagung.org/  web page select your language (in right up).