Malý PA s předzesilovačem pro pásmo 70MHz

OK1TEH na mne naléhal, abych mu zajistil lepší příjem na 70MHz, protože upravená FT847, kterou krok za krokem čistím od parazitního vyzařování, zrovna moc citlivá není. Matěj navrhoval nějaký předzesilovač, ale problémem bylo přepínání RX/TX, protože jeho FT847 nemá oddělený konektor pro RX a TX. Rozhodl jsem se proto pro účely 70 MHz upravit nepoužívaný malý dvoumetrový PA s předzesilovačem, popsaný před lety v jednom z klínoveckých sborníků.

Původní malý PA s tranzistorem KT922V z roku 1985 byl sice stále plně funkční, ale už celá dlouhá léta nepoužitý. Naposled jsme jej před léty použili jen jako zdroj napájení pro transvertor pro 432MHz. Proto jsem se rozhodl starý PA přepracovat s nejmenšími možnými změnami pro pásmo 70 MHz. Návrh původního PA najdete zde: schema, deska plošných spojů, osazovací schema, výsledky měření.

Úprava PA spočívala ve výměně starých kapacitních polyesterových trimrů Tesla za nové (protože staré trimry měly postříbřená dotyková pera, která se za těch 25 let pokryla černou nevodivou vrstvou sirníku, což vedlo k nespolehlivému dotyku a s tím spojených "vaklů"), dále k úpravě výstupní dolní propusti  a nakomec pochopitelně k výměně všech cívek a nastavení PA.

Upravený PA má tyto vlastnosti

  • výstupní výkon  je pro kompresi 3dB cca 22 W při napájecím napětí 24V

  • účinnost PA je při výstupním výkonu 20W cca 46% (včetně zdroje předpětí)

  • zisk vysílací cesty je cca 13 dB

  • výstupní dolní propust má potlačení druhé i třetí harmonické min. 40dB

  • potlačení parazitního vyzařování (harmonické kmitočty) min 65 dB

  • zisk předzesilovače je cca 16dB (šumové číslo nebylo měřeno)

  • šířka pásma předzesilovače cca 5 MHz pro pokles 3dB

              Údaje cívek a kondenzátorů upravených pro pásmo 70MHz jsou uvedeny přímo v doplněném schematu: 

Na původním PA z roku 1985 nebylo zapotřebí dělat žádné další úpravy. V případě, že by se ještě dnes někdo odhodlal tento PA stavět, může použít výše uvedené klišé plošného spoje a návod z původního klínoveckého sborníku z roku 1987 - viz zde - strana:  19, 20 a 21. Použité cívky jsou (s výjimkou L7 a tlumivek) navinuty drátem CuL o průměru 1 mm.

A na závěr ještě obrázek skutečného provedení zesilovače po úpravě pro pásmo 4m:

 

73 OK1VPZ