-----Original Message-----
From: Vladimir Petrzilka [
mailto:ok1vpz@seznam.cz]
Sent: Thursday, October 11, 2012 11:18 AM
To: 'OK1DOM'; 'crk@crk.cz'
Subject: 10GHz

 

Ahoj Mirku a milí přátelé z vedení ČRK

dnes jsme odnesli na ČTÚ dopis uvedený v příloze, který je reakcí na výzvu ČTÚ ve věci další novelizace
Všeobecného oprávnění pro provoz mikrovlnných spojů v pásmu 10GHz.

Myslím, že by bylo vhodné, pokud by se k nám připojily i další radioamatérské organizace. Připomínám jen,
že zítra, t.j. v pátek 12.10. je poslední den, kdy je možno připomínky uplatnit.

Vláďa

PS: linky, související s uvedenou záležitostí

http://www.ctu.cz/ctu-online/diskuzni-misto.html?action=detail&ArticleId=9550

http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/ercrep025.pdf

http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/rec1205e.pdf

http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/podnet_vo_10ghz_2012-2.pdf