Petice, zaměřená na zachování radioamatérského soutěžního provozu v pásmu 10368 MHz

Po 10 dnech jsme ukončili sbírání podpisů pro podporu dopisu, který v následujících dnech předáme jako připomínku Českému telekomunikačnímu úřadu ve věci připomínkového řízení k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz.

 

Děkujeme všem, kteří náš společný zájem ochrany radioamatérských pásem podpořili.      Zde je jejich seznam:

Pro zobrazení detailů klikni na příslušný obrázek.