Dolní propust PA 144 MHz

Jsou to ale paradoxy... amatérská výroba výstupní dolní propusti amatérsky zhotoveného PA bývá někdy obtížnější, než zhotovení vlastního PA. Proto zde uvádíme návod na výrobu jednoduché dolní propusti, která snáší i větší výkony PA (až do 750W).Dolní propust, jejíž schema je uvedeno výše je postavena na základové desce Al 2mm o rozměrech cca 70 x 120 mm.  Všechny součásti jsou umístěny na základové desce, a to včetně konektorů "N" (do 200 W výkonu může být v nouzi použit i konektor typu SOT 239). Cívky jsou vinuty z CuAg drátu o průměru 1mm s teflonovou izolací (přes izolaci má vodič průměr 1,5mm) na trnu o průměru 8mm. Nemáte-li tento vodič, použijte raději lakovaný drát CuL (o stejném průměru) než holý, či postříbřený vodič. Důvod je ten, že holý, či postříbřený vodič časem zčerná, zhorší se jeho VF vlastnosti, vodič se bude více zahřívat a v kritické situaci se může dokonce odletovat, což by mohlo způsobit fatální závadu PA (zejména tranzistorového).

VF parametry dolní propusti jsou uvedeny na schematu, snad bych jen doplnil, že útlum odrazu je cca 22 dB a průchozí útlum je převážně způsoben vyzařováním VF energie z této konstrukce, nikoli obvodovými ztrátami.

Kondenzátory jsou z hlediska výkonu konstrukční a jsou tvořeny dvěma mosaznými disky, vytočenými na soustruhu, mezi kterými je, přes teflonovou izolaci vložen měděný (příp.postříbřený) plech o tlouštce cca 0,2mm (tlouštka není kritická). Ostatní konstrukční detaily jsou vidět na obrázcích:Disky kondenzátorů C1 a C3 mají průměr 20mm a tlouštku 3 mm, kondenzátor C2 průměr 22 mmCuAg plech konstrukčních kondenzátorů má rozměry cca 25 x 27 mm (C1 a C3) a 30 x 35mm (C2). Teflonová izolační folie je 0,3 mm. Středový otvor v plechu konstrukčního kondenzátoru má průměr 11mm. Po matice M4 stahovacích šroubů nezapomeňte dát pérovku, protože s teplem se konstrukční kondenzátory trochu roztahují a šrouby by se povolovaly.

Středové vzdálenosti konstrukčních kondenzátorů jsou cca 38 mm. Po sestavení konstrukčních kondenzátorů změřte jejich kapacitu dříve, než zapájíte indukčnosti. Pokud by se kapacita lišila, upravíte ji vkládáním teflonové folie 0,1mm, případně slídových podložek mezi teflonovou izolaci a mosazný disk konstrukčního kondenzátoru. Pokud máme možnost kontrolovat dolní propust na vobleru, tak útlum 3 dB má propust cca při 180 MHz a 20 dB cca při 220MHz.

Nakonec jsem ještě udělal kontrolu obvodu pomocí analýzy na programu AADE . Výsledek velmi pěkně odpovídá zadání:


 


Celá dolní propust je vestavěna v plechové odstíněné krabici (s několika větracími otvory) o rozměrech cca 80 x 125 x 50 mm. V případě, že chcete dolní propust používat s PA o výkonu větším, než 500 W, doporučuji dolní propust chladit (přes mřížku, která zabrání vyzařování VF) malým větráčkem, původně určeným pro chlazení počítačových procesorů.

Na slyšenou na VKV.

OK1VPZ