Martin OK1RR dne 1.ledna 2005 ke škodě českých a slovenských radioamatérů bez náhrady zrušil své webové stránky v češtině, popularizující provoz KV, které vydával během roku 2004.

Protože však tyto stránky obsahovaly řadu cenných technických, provozních i dalších článků, z nichž některé byly napsány a jiné přeloženy do češtiny s cílem radioamatérům pomoci (za což Martinovi nepochybně patří dík nás všech), a navíc obsahovaly řadu cenných návodů - zejména těch, které se váží k výuce a zdokonalování provozu CW, který je pro každý serioznější DX (a nejen VKV) provoz nezbytný, dovolujeme si zde
se souhlasem OK1RR uveřejnit jejich kopie.

Seznam některých archivních článků, jak byly uveřejněny na webových stránkách www.hamradio.czweb.org v průběhu roku 2004:

Telegrafie a provoz na KV

Technické články

 

 

 

Z historie amatérského vysílání

Komentáře, návrhy, úvahy, informace - vážné i nevážné

 

 

 

Omlouváme se, že z nedostatku času se nám nepodařilo stáhnout také všechny detailní obrázky, vázající se k technickým článkům. Zájemce o tyto detaily nechť se prosím pokusí kontaktovat OK1RR.

Sestavil OK1VPZ 1.ledna 2005