Interface pro bargraf k modulu ochrany SSPA proti nadměrnému napájecímu proudu

Před pár lety jsem popsal konstrukci modulu pro ochranu polovodičového PA proti nadměrnému napájecímu proudu. Tento modul funguje bez problémů v řadě konstrukcí, ale když už jej v PA máme nainstalovaný, tak asi řadu z vás napadlo, že by asi bylo vhodné z tohoto modulu vytáhnout informaci pro bargraf, který ukazuje okamžitý proudový odběr daného tranzistorového výkonového VF modulu. Jednoduché řešení, popsané v uvedeném článku, sice funguje, ale není dlouhodobě dostatečně stabilní a tak jsem připravil interface, který lze připojit mezi uvedený modul a modul bargrafu s LED sloupcem, buzeným oblíbeným obvodem LM3914.

Zde je schéma, jak připojit modul interface pro bargraf:

a tady vlevo je na osazovacím schematu modulu tohoto ochranného obvodu zakresleno, kam se připojí vstup interface pro bargraf (pro zvětšení na obrázek klikni):

Interface pro bargraf (schema je níže) funguje tak, že na vstupu má emitorový sledovač, aby, jenž má v emitoru namísto odporu proudový zdroj (cca 1,7mA) s obvodem LM317L v serii s trimrem, kterým lze nastavit nulové napětí v případě nulového proudu, tekoucího snímacím odporem v napájecím obvodu polovodičového PA, na kterém se měří úbytek napětí (stovky mV) a na základě toho se dá nastavit ochrana (vypnutí PA), pokud by byl proud příliš velký. Ostatně vše je dobře popsáno tady. Na záporný pólu proudového zdroje je připojen zdroj záporného napětí (cca minus 4,5V) s obvodem ICL7660. Zapojení je jednoduché a zhotovení nebude v praxi činit žádné potíže. Stačí zkontrolovat záporné napětí a ve stavu, kdy je vstup interface propojen s modulem ochran, nastavte při nulovém napájecím proudu trimrem R2 nulové napětí na výstupu interface, kam je připojen vstup bargrafu s LM3914. Potom při maximálním proudu polovodičového PA nastavte trimrem R4 stav, aby se právě rozsvítila předposlední (žlutá) LED na bargrafu, indikující proud PA. Poslední (červená) LED je vyhrazena stavu, kdy je proud PA větší, než největší provozní proud. Tím je nastavení skončeno a můžete PA používat k účelu, pro který byl zhotoven.

 

Hodně zdaru se stavbou vašeho polovodičového PA a jeho nezbytných ochranných obvodů přeje OK1VPZ.

------------------------------------------------------------------------------
Dodatek:

Schema interface mezi modulem ochrany polovodičového PA proti nadměrnému napájecímu proudu a bargrafem s obvodem LM3914 a osazovací schema PCB:

A pokud se do výroby tohoto interface pustíte, tak tady je plošný spoj s označením B403. Je ho možno pod tímto označením objednat tady. Pro plné rozlišení na obrázky klikněte. Místo na plošném spoje vpravo je pro relé a sirénku, coby součást ochranných obvodů PA.