KP4AO on 432 EME

In less that two weeks the Arecibo Observatory Amateur Radio Club will again put the 1000-foot radio telescope on the air for 432 MHz EME. The scheduled times of operation are:

April 16: 1645 - 1930 UTC
April 17: 1740 - 2020 UTC
April 18: 1840 - 2125 UTC

Callsign: KP4AO
Tx Frequency: 432.045 MHz
Rx Frequency: 432.050 to 432.060+
Tx power: 400 W
Antenna gain: 60 dBi
System noise temp: 120 K (cold sky)
System noise temp: 330 K (when pointed at moon)

KP4AO can be heard with a small hand-held yagi pointed at the moon, and a good receiver. A 15 dBi antenna and 100 W will be enough to work us on CW. Operators at KP4AO will do their best to work as many stations as possible. Each session will start with a brief announcement and CQ in SSB. SSB QSOs may continue for 30 minutes to an hour, if the QSO rate remains high. The mode will be shifted to CW as soon as it is judged that higher QSO rates would result. We will listen for calls at frequencies 5-15 kHz higher than our own, and even higher if QRM warrants. Callers who s-p-r-e-a-d o-u-t are more likely to be copied.

If you've already worked us in any mode, please do not call again -- give others a chance. If we call "CQ QRP", we will listen for stations running 100 W or less to a single yagi. Please do not answer such a CQ if you are running more power or have a larger antenna.

On April 18, if we reach a condition where most calling stations have been worked, and we judge that operating in the digital mode JT65B would produce a higher QSO rate, we will switch to JT65B.

Note that any of these planned operating strategies may be changed as circumstances dictate.

We are extremely fortunate to have been granted access to the world's largest radio telescope for this amateur radio good-will event. We look forward to working as many stations as possible in the alloted time!

-- 73 from Joe, K1JT, on behalf of all the gang at KP4AO

Sent: Monday, April 05, 2010 2:41 AM

 

Již za necelé dva týdny Radioklub Arecibo Observatory opět použije  velký 305 metrový radioteleskop k EME provozu na 432 MHz. Plánované termíny pro provoz jsou:

16.dubna: 1645 - 1930 UTC
17.dubna: 1740 - 2020 UTC
18.dubna: 1840 - 2125 UTC

Volací značka: KP4AO
Vysílací kmitočet: 432.045 MHz
Přijímací kmitočet: od 432.050 do 432.060 i více
Výkon vysílače: 400 W
Zisk antény: 60 dBi
Šumová teplota systému: 120 K (chladná obloha)
Šumová teplota systému: 330 K (při nasměrování na Měsíc)

KP4AO může být slyšet i jen na malou, v ruce drženou Yagi anténu nasměrovanou na Měsíc a dobrý přijímač. Zhruba 15dBi anténa a 100W výkonu bude stačit k tomu, abyste s námi mohli pracovat telegrafním provozem. Operátoři stanice KP4AO se budou ze všech sil snažit, aby udělali co nejvíce EME spojení. Každé z plánovaných provozních oken začne krátkým oznámením a zavoláním všeobecné výzvy provozem SSB. SSB provoz bude pokračovat zhruba půl hodiny až hodinu, dokud budou dostatečně rychle přicházet nové stanice. Potom, jakmile bude zřejmé, že efektivnější bude telegrafní provoz, provozní mód se změní na CW. Budeme poslouchat pro všechny volající na kmitočtech  5-15 kHz vyšších, než je náš provozní kmitočet, a v případě silného QRM dokonce ještě výše. Volající, kteří budou po pásmu r-o-z-p-r-o-s-t-ř-e-n-í, mají větší šanci, že je uslyšíme.

Pokud jste s námi již udělali spojení jakýmkoli provozním módem, nevolejte nás prosím znovu - dejte šanci také ostatním. Pokud zavoláme "CQ QRP", zaměříme se na poslech stanic s výkonem 100W a menším, které používají jednu anténu. Prosím neodpovídejte na takovou výzvu v případě, že používáte vyšší výkon nebo větší anténu.

18.dubna, pokud nastane situace, že jsme již udělali většinu stanic, které měly zájem o spojení, zvážíme, zda by nebylo možné dosáhnout ještě většího počtu QSO při použití digitálního provozu JT65B a pokud ano, přepneme na JT65B.

Pochopte prosím, že jakákoli z těchto plánovaných provozních strategií může být změněna podle toho, jak to situace bude vyžadovat.

Jsme velice šťastni, že nám byl umožněn přístup k světově největšímu radioteleskopu, abychom jej mohli použít pro tuto radioamatérskou misi dobré vůle. Věříme, že se nám ve vyhrazeném čase podaří udělat co nejvíce radioamatérských spojení!

-- 73 od Joea, K1JT, ve jménu celé party na KP4AO

Posláno: v pondělí, 5.dubna 2010 v 2:41 ráno

volný překlad OK1VPZ