Amatérská radiokomunikační služba v roce 2008

 

Ing. Vladimír Petržílka

 

Je škoda, že povídání o radioamatérech bylo zařazeno až na konec této radiokomunikační konference. Nepochybně to i něco vypovídá o postavení této radiokomunikační služby ve společnosti. Můžeme se proto zlobit, nesouhlasit, či protestovat, ale budeme se s tím stejně muset smířit. A tak alespoň věřím, že ti kteří zůstali,  nebudou svého času litovat a budou mít prostřednictvím tohoto příspěvku alespoň krátkou příležitost seznámit se s touto, tak trochu jinou radiokomunikační službu.

 

 

Co to vlastně ta radioamatérská služba je? To jsou ti, jak do velkých, neforemních a těžkých mobilních telefonů křičí "tady Tonda tady Tonda, tady orel neslyším konec"? Prosím Vás, co takový břídil hledá na cenných kmitočtových pásmech ještě v roce 2008, když všechny možné i nemožné radiokomunikační služby zápasí o komerční i necivilní využití kmitočtového spektra? Co je to za podivná individua, která kdesi v přítmí sedí  u nějaké zbastlené vysílačky a klofají si mezi sebou tu svoji morseovku, které nikdo nerozumí, dnes stejně jako před 50 lety, a to jen proto, aby si vyměňovali takové zcela nesmyslné střípky informací, které pro normálního člověka nedávají žádný smysl? Kdo má vlastně zájem na tom, aby tihle lidé okupovali kmitočtová pásma, kde by se daly provozovat jiné služby a mít z jejich provozu komerční prospěch? A to ani nemluvím o tom, že si ještě občas dovolují kafrat proti novým progresivním typu přístupu k internetu jako je například UWB či PLC a čas od času  jim v tom dokonce radiokomunikační regulátor dopřává sluchu. A víte vůbec, že jeden takový podivín stále ruší kolegovi z práce televizi a nebyl za to dosud potrestán! Kdo za nimi asi  stojí? Je to celé nějaké podivné...

 

Ano, takové otázky se lidem obvykle honí hlavou, když se čas od času setkají s informací, že i v roce 2008 ještě existuje jakési radioamatérské vysílání. Zatímco na zahrádkáře, chataře a chalupáře hledí společnost s pochopením, ostatně podobně jako i na filatelisty, šachisty, turisty a cyklisty, radioamatéry veřejnost pokládá za podezřelé už jen proto, že není zřejmé, kam je zařadit.  Obvykle je radioamatérství pokládáno za podivnou odrůdu jakéhosi, pro jeho okolí obvykle škodlivého, koníčka s militaristickým nádechem a amatér je pro veřejnost obvykle synonymem pro fušera, který svému okolí jen přináší problémy.

 

Přitom realita je úplně jiná - a jak už to tak v životě chodí, dosti komplikovaná. Radioamatérské vysílání je totiž - ostatně podobně jako celé radiokomunikace - velice rozsáhlým oborem. Využijme  proto nyní tuto příležitost a pokusme se přiblížit kolegům z oboru, co to vlastně radioamatérské vysílání na začátku třetího  tisíciletí je a jaké jsou jeho vazby na jiné obory lidské činnosti.

 

Pokud chceme vysvětlit, o co běží, nevyhnu se pohledu do minulosti: Ač se vám to bude zdát neuvěřitelné, původ slova radioamatér se zrodil už někdy před 110-ti lety společně s prvními pokusy průkopníků jako byl Marconi, Popov a Hertz. Na začátku století se začali nadšenci organizovat do (radio)klubů a protože jím byl tento koníček vším, vyšli ze latinského slova "amare", což znamená mít rád, milovat. Bylo to zhruba 15.let před prvním broadcastingem, tedy rozhlasovým vysíláním.


 

Na základě toho je nutno hned na začátku odmítnout jeden zlý mýtus - amatér není laik, ani břídil, ani fušer! Stejně jako je tomu ve sportu, za pojmem amatér je (narozdíl od profesionála) třeba vidět člověka, který obor svého zájmu může provádět sice s různým zaujetím a různou kvalitou, ale - a to je podstatné - nikoli za peníze!  

 

Pvní rovinou definice pojmu radioamatér je tedy to, že taková osoba nemá nic společného s neznalostí v oboru radiokomunikací, ale je to naopak označení člověka, který se o radiokomunikace aktivně zajímá. Tento zájem přitom může být jak mělký, tak i velmi hluboký a dotyčný v něm může mít velmi rozsáhlé znalosti, zkušenosti a může dosahovat vysoké profesionality - ale - tento vztah je především nekomerční. Prosím vzpomeňte si na tento fakt, který pojem radioamatér charakterizuje vymezuje asi nejlépe.

 

Druhou rovinou pojmu radioamatérská činnost je její zaměření. Narozdíl od jiných zájmových činností, jako například již zmíněná cyklistika, či zahradničení - tedy činností, které jednoznačně můžeme zařadit buď mezi činnosti sportovní, či činnosti typu "hobby", případně do oblasti sběratelství, zasahuje radioamatérské vysílání vlastně  do všech těchto oborů najednou. Proto radioamatéra nemůžeme označit například pouze za sportovce - i když sportovní charakter této činnosti je v poslední době mezi radioamatéry trendem asi nejsilnějším. Škoda, že fakt "mezioborového" zaměření způsobuje zmatený pohled laické i odborné veřejnosti na celou amatérskou radiokomunikační službu.

 

Nu a třetí rovinou je radioamatérská specializace. Vzhledem k tomu, že radiokomunikace jsou mimořádně rozsáhlým praktickým, technickým, komerčním i vědním oborem, stejně rozsáhlé je i spektrum individuálních radioamatérských zájmů - za pár minut se podíváme, co mezi ty hlavní specializace patří.

 

Ale polože si nyní otázku - existují i jiné důležité aspekty radioamatérské činnosti?  No bodejť by ne! Zatímco ve výše uvedených odstavcích jsem představil otázku, zda jde o sport, koníčka či sběratelství dotýkající se různých radiokomunikačních specializací, chtěl bych se ve své prezentaci dále dotknout ještě jiné - a možná ještě důežitější roviny radioamatérské činnosti - a tím je služba veřejnosti. A možná, že právě především v tom je odpověď na otázky, kladené v předmluvě - proč vlastně dodnes mají radioamatéři - ostatně jako jediní uživatelé v rámci celého kmitočtového spektra - právo používat doma vlastnoručně vyrobené radiokomunikační zařízení, které neprošlo žádnou zkušebnou, a proč jim pro jejich provoz  nejsou pevně předepsány komunikační kanály, přenosové parametry (pochopitelně mimo těch základních), druhy modulací, typy a zisky antén a podobně.

 

Pojďme se na tyto okruhy otázek podívat trochu hlouběji:

 

Radioamatérství má velmi hluboké kořeny - u zrodu moderních radiokomunikací, tak jak je známe dnes, byli totiž právě radioamatéři. Tito, vždy tak trochu státní mocí nenávidění a spíše se zaťatými zuby trpění průkopníci, totiž byli prakticky vždy prvními praktickými uživateli kmitočtových pásem, které komerční uživatelé označili za komerčně nevyužitelné. Ale radiokomunikační nadšenci se vždy znovu a znovu pouštěli do objevování neznámého, prokopávali tak komerčním uživatelům nové cestičky aby se následně vždy znovu a znovu pouštěli do stále nových a nových výzev na ještě vyšších kmitočtech. Připomeňme si tuto roli krátkým pohledem do historie, kde znovu a znovu uvidíte, že radioamatéři proklestili křoviska poznání snad ve všech sférách elektrotechniky. Dovolil jsem si pro důkaz tohoto tvrzení citát z jedné knížky:

Amatéři překonávají profesionály - z knihy Televize, dílo generací
Ing. Jiří Seger

O objevení kouzelné říše krátkých vln a o využití této neprávem opomíjené části kmitočtového spektra se zasloužila „nejvyšší kasta“ rozhlasových posluchačů — radioamatéři. Tito nadšenci, jimž se naslouchání do éteru stalo téměř životní potřebou, to nikdy neměli lehké. Vzpomeňme jen na onen přísný britský zákon O bezdrátové telegrafii z roku 1907. V žádném státě sice nestáli o to, aby zvídavé amatérské „uši“ odposlouchávaly různé depeše obchodního, vládního i vojenského styku, ale občas se přece jenom nějaký důvod našel, správa pošt tu a tam uznala za vhodné, žádosti amatéra s dobrým „kádrovým posudkem" vyhověla a udělila mu koncesi. V roce 1910 už bylo ve Velké Británii registrováno devadesát amatérských stanic. Od roku 1913 se zde musel každý žadatel podrobit přísné zkoušce. V seznamu udělených koncesí z toho roku již bylo zapsáno 405 vysílacích a 360 přijímacích stanic - na tehdejší dobu opravdu velká benevolence britských úřadů, protože v mnohých jiných státech nesměli amatéři ještě ani přijímat.

Amatéři byli určitým způsobem diskriminováni i později. Tím způsobem, že směli vysílat jen na těch vlnových délkách, které se podle mínění tehdejších odborníků k ničemu nehodily. A tu se zrodil snad druhý největší objev v dějinách radiotechniky. Již v zimě na přelomu let 1920 a 1921 se radioamatéři pokusili o nemožné; překlenout Atlantik na vlnách kolem 200 metrů. Všechno však nasvědčovalo tomu, že takhle krátké vlny jsou opravdu k ničemu...

Houževnatost těchto lidiček však byla bezmezná. Přes naprostý neúspěch předcházejících pokusů se za rok sešli znova - jejich činnost organizovala americká „Radio Relay League“ — a čtyřiadvacet francouzských amatérů oblásilo stanici na Eiffelově věži, že se jim během noci z 19. na 20. prosinec povedlo 170krát zachytit volací značky sedmnácti amerických stanic. Nikdo však na svoje volání nedostal odpověď. Co se nepodařilo nyní, musí se podařit za rok. Hned bylo dohodnuto, že se transatlantické rendez-vous na krátkých vlnách uskuteční příští zimu. Neuskutečnilo se.

Uplynul daLší rok. Ve Spojených státech amerických byl ještě 25. listopad 1923, ve Francii už datum o den pokročilo, a francouzský radioamatér Léon Deloy z Nice telefonuje provoznímu řediteli „Radio Relay League“ F. H. Scheneilovi a současně vysílá ze své stanice 8 AB na vlnové délce 110 metrů. A Schenell okamžitě odpovídá:

„O.k., slyším dobře!“

První oboustranné spojení mezi Nice a Hartfordem se ale uskutečnilo až 14. prosince a trvalo dvě hodiny. Ještě téhož roku dosáhl Deloy na vlnové délce 91 metůr spojení s Novým Zélandem. Jeho protinožec Louis mu odpovídal na 86 metrech.

Co to znamenalo? Interkontinentální bariéra, kterou mohly až dosud prorážet jen dlouhovlnné vysílače o výkonu několika set kilowattů, byla doslova přeskočena nějakými bezvýznamnými kutily, jejichž aparáty, vyrobené „na koleně“, měly výkon jen několik desítek wattů, nejvýše jeden kilowatt. Amatéři dokázali přenést rádiové signály vícenásobným odrazem mezi ionosférou a zemským povrchem až na druhý konec světa. A odměna? Do pásem krátkých vln se nastěhoval rozhlas a po něm další služby.

A zase to byli radioamatéři, kteří se první vyšplhali ještě výš do nekonečného kmitočtového spektra a konali pokusy s velmi krátkými, metrovými vlnami, čímž proklestili cestu televiznímu vysílání.

První pokusy s ještě kratšími vlnami se konaly v březnu 1931. Londýnská továrna Standard Telephones 8 Cables předvedla pozvaným hostům s velkým úspěchem oboustranné telefonní spojení přes Lamanšský průliv mezi Doverem a Calais na vlnové délce 18 centimetrů. S výkonem vysílače pouhých 0,5 wattu byla překlenuta vzdálenost 56 kilometrů a „rozmluvy nebyly rušeny ani mlhou, bouří, tmou či slunečním svitem“. Mikrovlny, vyráběné speciálně konstruovanou elektronkou „microradion“ ‚ nahradily podmořský kabel. První definitivní směrový spoj pak vznikl mezi městy St. Inglevert a Lympne. Francouzská stanice v St. Inglevertu byla umístěna na plošině 30 metrů vysoké ocelové věže, anglická v Lympne na zdech hangáru místního letiště.


Díky konstrukcí radioamatérů se zkvalitňovaly součástky, vymýšlely nové postupy a tento proces nebyl završen dodnes.

Už ve 30. letech 20 století pak díky radioamatérům astronomové opustili vlnové délky dlouhých vln. První z nich byl elektroinženýr Karl Jansky v roce 1939, kdy takřka přesně na populárním amatérském KV pásmu 14m objevil radiové vyzařování galaxie ze souhvězdí Střelce.  Setkal se však s nepochopením nejen u jeho vlastní firmy, což snad lze pochopit, ale také u astronomů a fyziků. Po pročtení jeho článků se mladý a nadšený radioamatér (nyní již elektroinženýr ve firmě Stewart-Warner Comp., která navrhovala radiopřijímače) Grote Reber rozhodl, že bude pokračovat v Janského pozorováních i když profesionální vědci si "klepali na čelo". Postavil si tedy v roce 1937 doma na zahradě 10m parabolickou anténu (!)  a na vlnové délce 1,87m (amatéři dnes používají pásmo 2m) poprvé vytvořil radiovou mapu oblohy.  Začala ale světová válka a mnozí vědci se přeorientovali na vojenský výzkum. Téměř po deset let byl tedy Reberův teleskop jediným přístrojem svého druhu na světě a on sám byl jediným radioastronomem na této planetě. Amatérský radiový výzkum tehdy opět ne poprvé ani naposledy odhalil vědě nové obzory.

 

Přišla druhá světová válka, která vedle obrovské zkázy také znamenala úžasný rozvoj radiokomunikační techniky. Není bez zajímavosti, že i při vývoji zařízení, které často přeskočily najednou několik generací, často stáli právě radioamatéři - mimořádně vzdělaní odborníci, jejichž zájem o tento obor nebyl jen na komerční bázi. A tak zatímco ve dvacátých letech byla hvězdou radiokomunikační techniky krátkovlnná mezikontinentální komunikace (pochopitelně provozem morse), již ve třicátých letech se radioamatéři profesionálně podíleli na vývoji mikrovlnných spojů a během války na výrobě radarového zařízení v pásmu 3cm!

 

Když skončilo válečné šílenství, byli to opět právě radioamatéři, kteří u nás i v jiných zemích s využitím inkurantních zařízení, prakticky ihned po osvobození dokázali sestavit fumkční radiovou síť a nahradit tak (alespoň dočasně) zničenou síť státních telekomunikací.  Odměnou jim byla kmitočtová alokace prvního, celosvětově výhradně radioamatérského pásma v oblasti velmi krátkých vln - totiž pásma 144 MHz (USA 1945, Evropa 1949) - nu a potom to již šlo ráz na ráz - a profesionálové dodnes čerpají z objevů, kterých se radioamatéři - tedy především ti, kteří pracují v pásmech VKV - aktivně účastnili a účastní. A je třeba říci, že dokonce existují radioamatérská pozorování, které se dodnes nepodařilo uspokojivě objasnit.

 

Vzpomeňme alespoň některé zajímavé druhy šíření na VKV pásmech, které radioamatéři buď objevili, nebo alespoň v praxi na široké bázi zdokumentovali a které se staly součástí radioamatérské činnosti. Je to například:

 

- spojení pomocí odrazu od mimořádné vrstvy Es - využitelné v pásmech do 150 a výjimečně až do 220MHz, přičemž jsou zdokumentována spojení až na vzdálenost okolo 4 tisíc km

 

- spojení pomocí odrazu od meteoritických stop v atmosféře - využitelné v pásmech do 220 a výjimečně až do 440 MHz, přičemž lze navazovat spojení na vzdálenost až 2300km

 

- spojení pomocí mimořádných troposférických vlnovodů - využitelné až do pásem přes 10GHz - výjimkou nejsou spojení přes 1000km, ale nad teplým mořem jsou zdokumentována spojení až do vzdálenosti okolo 3000 km na nižších VKV pásmech. (vzor spojení na 1300MHz cca 800km)

 

- spojení odrazem od polární záře - až do pásma 440 MHz a s komunikačním dosahem okolo 1000km  (audio, audio)

 

- spojení na mikrovlnných pásmech odrazem od dešťových přeháněk, které je v praxi nejlépe využitelné v pásmu 3cm (což bude m.j. závažný fenomén při provozu strategického radaru USA v tomto pásmu a souvisejícímu rušení satelitní TV) které umožňuje stanicím s výkonem do 10W komunikaci do vzdálenosti okolo 800 až 900km (vzor spojení přes Alpy na vzdálenost okolo 750km)

 

- spojení typu TEP - neboli přesrovníkové šíření - dosud málo známý druh šíření, který dosud nebyl plně teoreticky objasněn - komunikace je tu a tam možná napříč přes magnetický rovník na vzdálenost okolo 6 tisíc km především na dolních VKV pásmech. Je již  zdokumentováno okolo stovky takových spojení - například mezi Řeckem a Jihoafrickou republikou v pásmu 144MHz. audio

 

- spojení odrazem od povrchu Měsíce - neboli EME - každý rok uskuteční radioamatéři tisíce takových spojení na všech VKV pásmech od 50MHz do 10 GHz, ale uskutečnily se již také mezikontinentální spojení na pásmech 24 a 47GHz. Radioamatéři byli vždy při praktickém využívání tohoto druhu komunikace na špičce poznání a připomeňme si například jen některé jevy, které tento radioamatérský provoz  přinesl, jako je Faradayova rotace, neboli stáčení lineárně polarizované vlny v meziplanetárním prostoru v závislosti na aktivitě sluneční činnosti, librace Měsíce, a.j.  (obr. obr. audio, audio, video)

 

- spojení na VKV i mikrovlnných pásmech odrazem od všeho co létá - především letadel a družic

 

- a konečně nesmíme zapomenout na svým rozsahem nejdůležitější, totiž klasickou radiovou komunikaci v kmitočtových pásmech krátkých, ale také  středních a dlouhých vln. Kouzlo unikátních spojení s pomocí odrazu od stále proměnlivé ionosféry je dosud nosnou činností desetitisíců radioamatérů na celém světě.

 

- nu a potom je tady to dosud neobjasněné - ozvěny LDE - neboli ozvěny s dlouhým zpožděním okolo 3 až 8 vteřin, které se čas od času radioamatérům objevují nejenom na KV pásmech (kde to může být relativně snadno vysvětlitelné), ale především na pásmech VKV, a to včetně mikrovlnných, které se neodráží od zemské ionosféry. Pokud radioamatér (častěji ten, který provozuje radiovou komunikaci odrazem od Měsíce) najednou uslyší své vlastní signály, které se mu z meziplanetárního prostoru vrací poměrně silně se zpožděním několika vteřin, stojí to opravdu za zamyšlení. Přitom těchto jevů byla již pozorována spousta, aniž by se je dodnes podařilo uspokojivě vysvětlit.


 

Ale zpět na Zemi. Zatímco jedni radioamatéři v 50 a dalších létech podlehli kouzlu objevování nových druhů šíření na VKV,  druzí využili objevu tranzistorů a integrovaných obvodů a začali stavět první domácí polovodičové počítače. Není proto ani náhoda, že dnešní rozšířený název "Hacker" má původ právě zde:

Slovo hacking v komunitě radioamatérů 50-tých let minulého století znamenalo svépomocné kreativní hledaní cesty ke zlepšení výkonu primitivních počítačů. Tento termín si půjčili z anglo-amerického žargonu pro ježdění na koních, kde hacking (třeba narozdíl od honu na lišku) byla jenom nenucená vyjížďka bez nějakého zřejmého  cíle. Pak tento termín zdomácněl na MIT (prestižní americká universita): hack znamenal jednoduchý, ale často neuhlazený způsob řešení. Mluvilo se tak často v souvislosti se spáchaním nějaké „lumpárny" ze strany studentů MIT. Provinilec byl nazýván jednoduše hackerem. Z půdy MIT a vzniku ARPA netu se toto slovo rozšířilo jako lavina.

V polovině 70. let pak radioamatérské časopisy rozšířily první jednoduché konstrukce počítačové techniky, často založené na nových procesorech firmy IBM a Intel a jedni z těchto radioamatérů také postavili svůj první počítač - Apple 1. Díky radioamatérům se tak začala další revoluce - cyberspace.

Když už je řeč o počítačích a radioamatérech, nelze právě na tomto místě zapomenout zmínit slovo packet radio - systém, který se stal jedním z předchůdců dnešní internetové sítě. Počítačové BBS vznikly v USA na přelomu 70. a 80.let. Předchůdcem veřejných BBS byl tzv. Community Memory. Začalo to v roce 1972 v Berkeley v Kalifornii. Veřejně přístupné Bulletin Boards se začaly objevovat ke konci roku 1970. Pravděpodobně první veřejně přístupná BBS se označovala Access-80 a byla zprovozněna v roce 1977. Běžela na Radio Shack TRS-80 Model-I. Access-80 představovala systém, kde lidé mohli mezi sebou komunikovat. Nu a aby radioamatéři ušetřili za telefon, propojili si systémy BBS  radiovým přenosem a tak i při velmi pomalé rychlosti přenosu se tak už na konci 70. let zrodily první základy dnešní radiové datové komunikace, kterou dnes známe například jako systémy WiFi.


Ale vraťme se z kybernetického prostoru zpět do reality - nadšenci, zajímající se o radioamatérský provoz se dnes stejně jako v minulosti stále snaží dosahovat nových a nových cílů - a m.j. se i proto této zálibě věnuje i celá řada vysoce vzdělaných a-nebo vysoce postavených lidí. Vpomeňme například na jedné straně Joe Taylora, držitele Nobelovy ceny za fyziku, který je aktivním radioamatérem, navazujícím spojení odrazem od měsíčního povrchu a který tento obor radioamatérské činnosti posunul svými poznatky na poli digitálního zpracování signálu pod úrovní šumu posunul o hodný kus dále. Víte například, že na začátku 21.století jsou amatéři díky výpočetní technice schopni na své podomácku zhotovené mikrovlnné antény na zahradě před domem najít signály ze sond Voyager  na vzdálenost více jak 110x větší, než je vzdálenost Země od Slunce? Potom vás asi ani nepřekvapí, že někteří radioamatéři se zapojují nebo přímo stojí za programy jako je SETI a v rámci organizace AMSAT připravují dokonce vypuštění radioamatérského satelitu na oběžnou dráhu Marsu Proč? No protože tam Mars přece je! A tak nepřekvapí, že se tomuto koníčku věnují i takoví lidé jako například bývalý jordánský král Hussajna, který byl aktivním radioamatérem, či španělský král Juan Carlos, pokud se už podíváme do sféry světové politiky. Anebo celá řada amerických, či ruských kosmonautů...


 

Ale jedno - a to je velmi podstatné - mají radioamatéři na celém světě společné: vzhledem k tomu, že patří svými širokými zkušenostmi, flexibilitou, technickou i provozní erudicí - ale také schopností improvizace - mezi špičku vždy tam, kde jde o život a kde nejsou dostupné  klasické komerční komunikační prostředky. Protože radioamatéři díky svým zkušenostem jsou schopni zajistit komunikaci i tam, kde ostatní prostředky selžou. Není tomu tak dávno, co katastrofální zemětřesení a tsunami v Thajsku a na Andamanských ostrovech zabilo tisíce lidí a zlikvidovalo běžnou komunikační infrastrukturu - naštěstí radioamatéři byli na místě a udržovali komunikaci až do obnovení jiných druhů spojení. Stejně tak tomu bylo v případě hurikánů Katrina a Ike v USA. Ani tak technicky vyspělá země se, když dojde na lámání chleba, bez pomoci radioamatérů vybavených schopností udržet komunikační spojení kdekoli a jakkoli, prakticky neobejde - nebo je minimálně ráda přijme jako výraznou pomoc při organizování záchranných prací. Radioamatéři také poskytli jako první přímo z obklíčeného města světu zprávy o tragédii v bosenské Srebrenici. Možná, že právě tato schopnost udržovat radiovou komunikaci i za extrémních podmínek je tak trochu za objasněním záhady, proč je amatérská radiokomunikační služba "trpěna" jako součást světového radiového spektra. I když tyto radioamatérské zkušenosti a dovednosti na druhé straně dokáží pěkně zamotat hlavu různým totalitním režimům - víte například, že spousta českých radioamatérů se zapojilo do odboje proti fašismu v době druhé světové války a přinesli na oltář naší svobody cenu nejvyšší?  Pokud se nad tím zamyslíte, jistě také pochopíte, proč byli radioamatéři v naší zemi tak perzekvováni v letech 50-tých a 70-tých, proč byla jejich činnost tak tvrdě organizována ve Svazarmu a proč je snaha ji organizovat i nadále v jeho nástupnických organizacích dotovaných státem a proč je dodnes radioamatérské vysílání zakázáno například v Severní Korei...

 

A tím se obloukem pomalu vracíme k další otázce, položené na počátku - co to vlastně radioamatérské vysílání je? Koníček, sběratelství, sport?

 

Dnes je radioamatérství především specifický, neolympijský druh sportu. Radioamatérské závody a soutěže jsou pořádány na národní, evropské i celosvětové úrovni a úspěch v těchto závodech je velmi ceněn.  video

 

Pokud řeknu, že jen v rámci České republiky se každý rok těchto závodů jistě zúčastní hodně přes 1000 radioamatérů, nepochybně se nebudu mýlit. Prostředí závodů a soutěží, možnost porovnat se s druhými, dosáhnout ještě na vyšší metu, nebo alespoň v příštím závodě vrátit porážku konkurenci vždy stálo na žebříčku lidských hodnot velmi vysoko a je i dnes nepochybně motorem dalšího rozvoje a zdokonalování se - jak ve znalostech a dovednostech, tak i ve zdokonalování použité technologie - a to se bez neustálého studia a sledování aktuálních technických novinek - m.j. například v oboru elektromagnetické slučitelnosti - neobejde.

 

Když jsme u toho sportu - víte, jaký je rozdíl mezi radioamatérem a uživatelem mobilního telefonu, či občanské radiostanice? Asi takový, jako mezi maratóncem a turistou, který se těch 42 km raději sveze autobusem... A právě proto je radioamatérská činnost především sportem  (byť nikoli výhradně - protože se neobejde i bez těch schopností ostatních).

 

A co ten koníček? A sběratelství? Pochopitelně - najdeme i to. Někdo se věnuje především konstrukci radioamatérských vysílacích zařízení - a věřte mi, je to také velice zajímavá a pro aktéra mimořádně obohacující činnost, jiný se věnuje navazování unikátních spojení - ať už například provozem EME, či na krátkých vlnách ve spleti silných stanic hledá slabé signálky nějaké unikátní stanice, vysílající třeba z ostrůvku někde v korálovém moři - například ostrůvku, který může být nad hladinou moře jen při odlivu - jiný se věnuje sbírání unikátních lístků, potvrzující taková, nebo jiná obtížná radioamatérská spojení. Anebo sbírá diplomy za vyhrané závody, či jiná ocenění za dosažené úspěchy. Vybere si zkrátka každý!

 

A to jsem se nedostal ani k těm specializacím - ono je to zkrátka tak, že každý chce v něčem vyniknout, prostě být dobrý a získat ocenění ve společnosti (když ne obecně, tak alespoň v rámci té radioamatérské komunity) . A tak někdo investuje statisíce do zařízení a anténních systémů jen proto aby vyhrál v KV závodech, jiný  se věnuje výhradně soutěžnímu provozu VKV, další staví monstrózní anténní systémy pro komunikaci odrazem od Měsíce, další se věnuje mikrovlnnám - a třeba v pásmech 76 a 122 GHz trpělivě vylepšuje své zařízení a opatrně krok za krokem natahuje maximální vzdálenost, kterou se na takových mikrovlnnách podařilo překlenout. Každá z těchto činností (a že jich je ještě spousta dalších, které jsem vůbec nepřipomenul) je něčím unikátní a vyžaduje jiné znalosti a dovednosti.  A právě o to běží! Čeští radioamatéři jsou i v roce 2008 na světové špičce (především v komunikaci v pásmech VKV) a rozsahem svých znalostí, dovedností a zkušeností jsou mezi ostatními takovými renesančními lidmi. 

 

Znáte nějaký obdobně fascinující koníček?

 

Radioamatéři dnes patří v každé vyspělé společnosti k nositelům pokroku, zkušenosti, hlubokých znalostí a zodpovědnosti. A tím jsou přirozeným zázemím jak pro profesionální telekomunikační a radiokomunikační činnosti, tak i pro bezpečnostní složky, které se bez spolehlivých radiokomunikací, nezávislých na běžné síti, čas od času neobejdou. Čeští radioamatéři, kterých je (držitelů platných povolení k radioamatérskému vysílání)  přes 6 tisíc, se těchto svých společenských úkolů vždy zhostili se ctí. Věřme, že tomu tak bude i nadále, že nám ČTÚ (například povolením PLC, či plošným povolením provozu systémů UWB i na pásmech nižších, než 3 GHz) neudělá nějaký neočekávaný "škrt přes rozpočet".

A úplně nakonec si společně popřejme, aby se česká společnost nikdy nedostala do takového stavu komunikačního rozvratu, že by se bez pomoci radioamatérské krizové radiokomunikační služby nemohla obejít.

 73 de OK1VPZ

Zdroj: 

 http://www.ok2kkw.com 

http://www.rsgb.org/

http://www.iaru.org/

http://www.amsat.org

http://www.arrl.org/

http://www.nitehawk.com/rasmit/

http://www.df5ai.net/

http://www.youtube.com/

http://www.ok1dfc.com/

a spousta dalších...