Přepínač přijímacích antén - pro více antén, pro více pásem..

Jakkoli si nemyslím, že multibeaming je to, co dnes radioamatéři nejvíce potřebují, konstrukční návod pro přepínač 3 přijímacích antén v pásmu 144MHz byl poměrně úspěšným článkem na našem webu. Nicméně ten, kdo chce víc a víc a k tomu navíc vyhrávat i na pásmech vyšších, než 2m, tomu původní konstrukce nemohla stačit.

Proto jsem připravil desku plošného spoje ovládače přepínače přijímacích antén, určenou ke spolupráci s GHz koaxiálním relé 1/6 s konektory SMA, které vyrábí celá řada výrobců VF techniky a dá se koupit buď prostřednictvím E-bay, nebo na různých e-shopech s inkurantními materiály.

    

Tím byla vyřešena vysokofrekvenční část úkolu. Ta ovládací část byla realizována jako samostatná destička plošného spoje (jednostranného) o rozměrech 50x60mm, jenž je umístěna uvnitř stíněného boxu, ve kterém je upevněno koaxiální relé. Při návrhu jsem dbal na to, aby si konstruktér mohl zvolit, kolik přijímacích antén má ovladač v závodě obsluhovat - minimum jsou 2 antény, maximum 6 antén. Přestože se předpokládá, že destička ovladače přepínače bude nastavena fixně na předem daný počet přijímacích antén, teoreticky je možné dát do krabičky ovládače i přepínač a volit si tak délku cyklu (počet vstupů), tedy počet antén, mezi kterými má přepínač cyklicky přepínat stiskem jediného ovládacího tlačítka (mikroswitche) na malé krabičce ovládače poblíže transceiveru. Případné dotazy jsou vysvětleny v článku z roku 2008. Obrázek pracoviště s ovládacím tlačítkem přepínače přijímacích antén najdete například tady.

Obvod ovládače vychází z původního návrhu z roku 2008 a asi ani nemůže být jednodušší. Srdcem je obvod CMOS typu 4017, který prostřednictvím FETů BS170 spíná jednotlivé cívky koaxiálního relé a rozsvěcí kontrolní LED diody. Pokud chceme zkrátit cyklus čítače přepínače antén, propojíme nejbližší vyšší výstup s nulovacím vstupem obvodu (PIN 15). Příkladem je přepínač pro 4 antény, kdy je nulovací vstup (15) propojen s výstupem 5 (pin 10). Pozor na označení výstupů IO - výstup 1 je označen jako Q0, výstup 2 jako Q1 atd... Na plošném spoji je možno osadit buď rezistor vedoucí do hradla spínacího FETu, nebo drátovou spojku, spojující příslušný výstup s nulovacím vstupem IO (ve schematu je nulovací spoj označen červeně). Vše je dobře vidět na schematu a obrázku skutečného provedení (obvod je osazen ve variantě pro 4 přijímací antény. Hodnoty odporů nejsou kritické. Výstupy pro LED a vstup pro tlačítko spínače je propojeno vícežilovým vodičem do ovládací skříňky.  V případě, že by některá kontrolní LED (zejména modrá a bílá) svítila až příliš, zapojíme s ní do serie (v ovládací skříňce) dodatečný srážecí odpor odpovídající hodnoty, případně je možno změnit hodnotu seriového odporu přímo na desce ovládání přepínače.

Plošný spoj s označením A55 je možno koupit jako obvykle zde, nebo si jej zvládnete vyrobit i sami. Předloha plošného spoje je tady:

                 

Na konec dva obrázky ovladače (osazeného pro 4 vstupy):          (BTW: najdete, kde jsem při pájení udělal zkrat? Ano, mezi vývody pro LED1 a LED2...)

                             

Na slyšenou na VKV.

OK1VPZ