Dělič výkonu pro dva 144MHz PA s dělicím poměrem 60/40%

( 60/40% pwr splitter for use of two 2m PAs )

Podmínkou pro správnou funkci tohoto děliče je PSV na vstupu obou PA lepší, než 1 : 1,2 (!)

Řešení zadání:
 

Pro výstup 1 (60%) se použije 823mm dlouhý koaxiálni kabel s impedancí 50 ohmu a seriový kondenzátor 45pF. Protože délka kabelu 823mm je elektrická, je nutno při použití reálného kabelu délku upravit podle zkracovacího činitele dielektrika kabelu. (Pevný polyetylén má zkracovací činitel 0,66, teflon 0,7, pěnový polyetylén 0,81). Pokud použijete kabel RG58 s dielektrikem typu pevný polyetylén, bude tak  skutečná délka kabelu (mezi konci opleteni) = 82,3 * 0,66 = 54,3 cm. Aby bylo možné "doladit" dělicí poměr (v závislosti na chybě vstupni impedance PA), bude namísto pevného kondenzátoru 45 pF vhodné použít paralelní kombinaci kapacitního trimru cca 22pF a pevný keramický kondenzátor 33pF větších rozměrů (na napětí 500V).

 Pro výstup 2 (40%) se použije 671mm dlouhý koaxiálni kabel s impedancí 75 ohmů a seriový kondenzátor 49pF. Protože délka kabelu 671mm je elektrická, je nutno při použití reálného kabelu délku upravit podle zkracovacího činitele dielektrika kabelu. Pokud použijete bílý kabel pro svody od TV antény (například typ RG59 s pěnovým dielektrikem), bude tak  skutečná délka kabelu (mezi konci opleteni) = 67,1 * 0,81 = 54,3 cm (jen náhodou to vyšlo stejně, jako výše, hi). Aby bylo možné "doladit" dělicí poměr (v závislosti na chybě vstupni impedance PA), bude namísto pevného kondenzátoru 49 pF vhodné použít paralelní kombinaci kapacitního trimru cca 22pF a pevný keramický kondenzátor 39pF větších rozměrů (na napětí 500V).

 
Délky volných vývodů koaxialních úseků vedení by měly být co nejmenší (do 1cm). Návrh možného mechanického řešení najdete na našem webu:  
 

                      

SW pro Smithův kruhový diagram si je možné stáhnout například zde: http://www.ok2kkw.com/smith.zip

73 de OK1VPZ