Hra je dohrána...

Zatímco členové předsednictva ČRK a IARU se zalykají radostí nad marginálním rozšířením KV pásma 7MHz a skutečností, že světová radiokomunikační konference plošně nezrušila povinnost znalosti provozu CW na krátkovlnných radioamatérských pásmech (tedy nikoli na 50 MHz, že !), téměř bez povšimnutí zde došlo k mnohem podstatnější a také bolestnější události, na jejíž hrozbu  jsme marně upozorňovali  již mnohokrát, například zde, zde, zde, zde a zde, ale která činovníkům naší největší radioamatérské asociace (s výjimkou OK2ZI, který ale, jak se zdá, v této věci bohužel nenašel ve vedení ČRK žádnou podporu) ani nestála za pokus o účinné lobbování nejen (prostřednictvím IARU) v rámci CEPT, ale ani v rámci domácí národní telekomunikační autority (ČTÚ). Výsledkem této nečinnosti tedy pravděpodobně bude v nejbližší době bezprecedentní likvidace úzkopásmového radioamatérského provozu na jednom ze dvou nejvíce používaných VKV radioamatérských pásem.  
Je směšné se domnívat, že fakt, že radarové službě na nízkoletících družicích byl tento kmitočtový segment přidělen alibisticky jen jako sekundární, může zaručit, že tato radarová služba, jejíž signály pokryjí zemský povrch úrovní S9+++ nezpůsobí rušení radioamatérské službě, která má toto pásmo přiděleno jako primární. Ještě horší však je, že za prakticky nečinného přihlížení vedení IARU tím byl za posledních téměř 50 let poprvé takto významně prolomen dosud stabilní status mezinárodní alokace VKV radioamatérských pásem a jedno z těch dvou nejvíce používaných bylo nově přiděleno satelitní radarové službě. Tím tedy bylo zlomeno dosud všemi respektované tabu a výsledkem tohoto postupu tedy může být, že při příští radiokomunikační konferenci bude podobným způsobem rozebráno pásmo 144, či 1296 MHz. A nic nám nebude platné, pokud těm našim kolegům, KV radioamatérům, pohybujícím se pouze na „středovlnných“ rozsazích bude některé pásmo trochu rozšířeno, neboť již bylo, či ještě bude shledáno (jak také jinak), že pro seriózní aplikace je nepoužitelné. Ostatně, k čemu nám bude provoz na KV pásmech, jejichž vlny se šíří za roh a do sklepa, budou-li na rozvodné sítě během několika málo dalších let stejně nasazeny přenosové datové aplikace typu PLC…
Útok na radioamatérské „rodinné  stříbro“, tedy ta pásma, která mají na rozdíl od KV pro radioamatérský provoz skutečný smysl a cenu, započal. Je k zaplakání, pokud k tomu došlo za tichého přihlížení „bafuňářů“, kteří se ve své naduté hlouposti domnívají, že likvidací pásma 70 cm mohou být poškozeni jen ti, kteří se vykecávají provozem FM přes převaděče, zatímco ten opravdu hodnotný provoz probíhá pouze na KV.  Asi je znovu zapotřebí jim připomenout, že také provoz CB probíhá výhradně na KV !
Tolik tedy moje rozhořčená reakce – a nyní se začtěte do závěrečného dokumentu WRC03 k tomuto tematu.

 OK1VPZ

 _______________________________________________________________________________________

 

Výtah ze Závěrečného usnesení Světové radiokomunikační konference Ženeva 2003

 

Agenda item 1.38: EESS (active) at 420-470 MHz

Issue

According to Resolution 727, the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) (Rio de Janeiro, 1992) identified an urgent need for assessment and systematic observations of forest cover and rate of forest degradation in tropical and temperate regions and during WRC-97, many countries agreed to the principle that ITU should take action in response to the need identified by UNCED.

ITU-R studies have confirmed that the preferable frequency band within the range 420 to 470 MHz is the band 432-438 MHz that offers the most favourable sharing scenario. Studies leading to WRC‑03 have shown that sharing between EESS (active) and existing services in the band 432-438 MHz is possible given certain characteristics and operational limitations on the EESS (active) instruments. These characteristics and operational limitations have been introduced in DRR ITU-R SA.1260 adopted by ITU-R Study Group 7 in February 2003.

Therefore, the following changes are proposed to the Radio Regulations in order to accommodate a new secondary allocation to the EESS (active) in the band 432-438 MHz, which will satisfy the agenda item.

CEPT position

CEPT supports a secondary allocation to the EESS (active) in the band 432 – 438 MHz subject to the operational constraints and provisions set out in Recommendation ITU-R SA.1260, as this is developed in order to protect the existing services in this band.

Result

ü                              The band 432-438 MHz was allocated to Earth Exploration Satellite Service on secondary basis and a new footnote to Article 5 (5.5E03) was added which refers the use of this band by sensors in the Earth exploration-satellite service (active) to Recommendation ITU-R SA.1260. Consequentially Resolution 727 (Use of the frequency band 420-470 MHz by the Earth exploration-satellite service (active)) was suppressed

 

Výtah  z Provisional Final Acts

MOD           COM5/263/10            (B5/290/14)            (R8/386/36)

410-470 MHz

Allocation to services

 

Region 1

Region 2

Region 3

430-432

AMATEUR

RADIOLOCATION

430-432

             RADIOLOCATION

             Amateur

5.271  5.272  5.273  5.274 
5.275  5.276  5.277


             5.271  5.276  5.277  5.278  5.279

 

MOD           COM5/263/11            (B5/290/15)            (R8/386/37)

 

432-438

AMATEUR

RADIOLOCATION

Earth exploration-satellite (active)    ADD 5.5E03

432-438

             RADIOLOCATION

             Amateur

             Earth exploration-satellite (active) ADD 5.5E03

5.138  5.271  5.272  5.276 
5.277  5.280  5.281  5.282


             5.271  5.276  5.277  5.278  5.279  5.281  5.282

 

ADD           COM5/263/13            (B5/290/17)            (R8/386/38)

 

5.5E03        The use of this band by sensors in the Earth exploration-satellite service (EESS) (active) shall be in accordance with Recommendation ITU-R SA.1260-1. Additionally, the EESS (active) in the band 432-438 MHz shall not cause harmful interference to the aeronautical radionavigation service in China.

The provisions of this footnote in no way diminish the obligation of the EESS (active) to operate as a secondary service in accordance with Nos. 5.29 and 5.30.     (WRC-03)

 

MOD           COM5/263/12            (B5/290/16)            (R8/386/39)

438-440

AMATEUR

RADIOLOCATION

438-440

             RADIOLOCATION

             Amateur

5.271  5.273  5.274  5.275 
5.276  5.277  5.283


             5.271  5.276  5.277  5.278  5.279