První subregionál 2003 u OK2KKW

For  info in English see below

Tedy, tenhle závod se nám moc nevyvedl, to je fakt. Nicméně zase nebylo tak špatně, aby nemohlo být hůře. Tímto konstatováním bychom mohli celé sdělení uzavřít a zapomenout. Protože byste si však moc nepočetli, tak alespoň několik informací (foťák nebyl letos k dispozici).

Potom, co jsme vloni na A1 Contestu dostali od Matky přírody přes holou (viz zde), jsme se pokorně rozhodli, že nebudeme tentokrát dráždit hada bosou nohou a zůstaneme v teplých nížinách. K tomuto rozhodnutí nás vedl loňský úspěch na 70 cm od krbu (viz tady, tady a tady) a negativní předpověď počasí, která slibovala přechod fronty v neděli od západu.

Abychom si odpočinuli od pražského rušení (zejména od OK1KZE) odstěhovali jsme se tentorkát zkušebně na chalupu do rovinatého Polabí do malé obce s nadmořskou výškou cca 270m (JO70RB). Potom, co jsme se tak nějak v pátek večer sjeli na místo (s výjimkou OK1KN, kterého zkosila chřipka), a dorazil i OK1XNG, který dojel až asi v půl druhé v noci jen na obrysovky, protože mu "kleknul" alternátor,  jsme v sobotu dopoledne za účasti OK1DIX, OK1TEH, OK1RK a mojí maličkosti  postavili dva 14m stožáry s 17 el na 2m a 33 el Y. na 70cm. K velké nelibosti OK1TEH jsme tentokrát z nedostatku rukou museli 23 cm "ostrouhat".

Problémy nastaly tři (jak už to tak podle dobráka Murphyho bývá) - především jsme zjistili, že chtít vysílat ve vesnici, ve které místní "šikula" vybavil téměř všechny domy širokopásmovými anténami s ještě širokopásmovějšími zesilovači pro příjem TV, někdy dokonce zapojenými v sérii, není dobrý nápad.

A tak zatímco naše vlastní historická TV značky Gorenje, přímo dvoulinkou připojená k anténě typu "matrace", která byla ve vzdálenosti pouhých 7m od vysílací K1FO na 70 cm kupodivu předváděla všechny 4 místně přijímatelné programy bez znatelného rušení (asi je ten náš vyzářený výkon, i když řádu desítek kW, stále v kategorii QRP, hi), ostatní TV instalace místních obyvatel, i když vzdálené téměř jeden km, vyváděly pravé divy. Výsledkem byla návštěva několika rozzuřených farmářů a jiných domkářů, korunovaných v neděli delegací představitelů místní moci - starostou a jeho pobočníkem. A tak došlo i na vytahování vysílací koncese a občanských průkazů, což sice rušení nezlepšilo ani o píď, ale alespoň se budou moci místní představitelé svým občanům prezentovat "spravedlivým zásahem" v jejich prospěch, což jim v příštích komunálních volbách nepochybně velmi prospěje. A nebýt toho, že jsme mohli předvést, jak naše TV hraje bez jakýchkoli problémů, a to i když je postavená přímo na provozovaném PA, možná došlo i na  zásah Policie ČR...

Druhým problémem bylo, že se nám nepodařilo postavit zařízení pro 70 cm včas - zjistili jsme totiž, že malý "kalkulačkový" zdroj, který napájí předzesilovač a anténní relé má přerušené sekundární vinutí transformátoru a navíc, že nám nestačí délka kabelu od rotátoru. Než jsme tyto problémy vyřešili, byly skoro dvě hodiny závodu pryč.

A tou třetí potíží se ukázala být rozvodna vysokého napětí 400 kV od místního Temelína - Chvaletické eletrárny, postavená ve vzdálenosti jen asi 3km, která způsobovala takové rušení, že i přes velmi účinné Noise blankery na naší FT1000MP se prakticky nedalo poslouchat v celém jihozápadním segmentu (včetně směru na Itálii).

Výsledkem našeho snažení tedy byl velice rozpačitý výsledek pouhých 393 QSO na 144 a 138 QSO na 432 MHz.... Škoda.

Nicméně, abychom neviděli vše černě - konečně se zdá, že PA na 144 MHz, s jehož velmi omezenou funkčností se pereme již celý rok, bude snad konečně v pořádku - alespoň jsme na něj tentokrát odjeli celý závod bez jakéhokoli výpadku. Dalším pozitivem bylo, že jsme spali v teple a v posteli, při závodě nezmokli a k dispozici byla dokonce splachovací toaleta...  Také domů to nebylo (s výjimkou OK1XNG) tak daleko, jako z kopce.

A nakonec, ten PA6C na 70 cm přes 700 km rovněž nebyl k zahození, jakož i Ukrajinec na 2m. Potěšil i OM3BH, který se objevil na 70 cm pod mírně exotickou značkou 9A8RR. Takže závěrem konstatuji, že jsme vlastně dosáhli všech základních cílů, jejichž splnění se od nás očekávalo - rozdali jsme ostatním soutěžícím body a dali jsme o sobě slyšet alespoň natolik, aby ostatní  dospěli k přesvědčení, že jsme stále ještě naživu. A být naživu je, jak jistě všichni potvrdí, podmínka nutná k tomu, abychom se ve druhém subregionálu v květnu zase s chutí zakousli do naší konkurence hezky odshora, z našeho contestového QTH v nadmořské výšce přes 1000m.

73!  vám přeje

OK1VPZ

************************** 144 MHz *********************************
* Number of valid QSOs: 393                    *
*                                 *
* Best DX: JN63GN  756 km call: I5PVA/6   Average: 222 km/QSO *
*                                 *
* Countries worked:                        *
* OK OM 9A SP US HG S5 DL OE SM I PA               *
*                                 *
*                   Total sum of points: 87487 *
********************************************************************

 TOP 10      km
 --------------------
 I5PVA/6 JN63GN 756
 PE1RLF/P JO32BF 694
 DL0KM  JO31BC 669
 SM7WT  JO65QQ 641
 US5WU  KO20DI 630
 DK0ALK  JN38TD 609
 DL6YEH/P JO31QX 605
 9A3BT  JN95DG 574
 HG8QU  KN06NQ 563
 9A7D   JN95CI 563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


************************** 432 MHz *********************************
* Number of valid QSOs: 138                    *
*                                 *
* Best DX: JO33FB  706 km call: PA6C     Average: 206 km/QSO *
*                                 *
* Countries worked:                        *
* OK SP DL OE OM HG 9A S5 I PA                  *
*                                 *
*                   Total sum of points: 28485 *
********************************************************************

 TOP 10      km
 --------------------
 PA6C   JO33FB 706
 DL0NS  JO30EM 648
 9A7D   JN95CI 563
 IK3TPP  JN65EP 543
 9A8RR  JN85EG 538
 DG4MDA/P JN48DV 534
 DF0MMO  JO40AQ 531
 DL0PVD  JN49BO 529
 DH7FFE  JO40FC 500
 S57C   JN76PB 445
 
 

Short form info in En: 

Due to bad weather forecast and more than 50 cm of snow on the road to our mountain cottage, we decided just take a part in 1.st IARU VHF Contest 2003 from "warm" lowland JO70RB in small village at 270 m asl only. Two 14 m masts were erected, with 17 el Y for 144 and 33 el Y for 432 MHz. Unfortunately, to disappointment of OK1TEH, we were not able install 23 cm there. When installed, we found on 70 cm band  damaged power source for preamp and coaxial relais - so unfortunately start of our operation on this band has delayed by almost 2 hours.  When started, another major problem has occured - probably all of the inhabitants around have for TV broadband antennas with even more broadband amplifiers ...  And due to our ERP, although on our old TV  set with simple UHF antenna only few meters away from 432 MHz aerial we did not see any interference, all other have very strong one ... Even local Mayor visit us and tried stop of our transmission... 


Next problem was strong interference in south west direction from high voltage switching station near local power plant, just 3 km away - so no QSO with HB9 and just few into Italy.

Well, results are not briliant, but we were successfull in testing of new 144 MHz PA, which, I hope, already will be OK after several breaks in last contests. We gavet out points to other participants to demonstrate, that OK2KKW team is still alive and we hope to meet all of you within May Contest already from our contest cottage in JO60JJ , more, than 1000 m asl .

73! OK1VPZ