Koncese ARS pro pásmo 70 MHz pro rok 2014

Od: svachockouvao(at)ctu.cz
Dne: 19. 11. 2013, 7:57:40
Komu: ok1teh(at)seznam.cz


Dobrý den!

Primární uživatel povolil pro rok 2014 vydat 50 oprávnění pro vysílání v pásmu 70 MHz využívaných radiokomunikační službou. Zájemci nechť nežádají o prodloužení platnosti stávajících oprávnění, nýbrž nechť požádají o Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely v souladu s § 19b zákona č. 127/2005 Sb. Správní poplatek činí 500 Kč.

Cituji stanovisko primárního uživatele.

"V úseku 70,1 – 70,3 MHz je provoz umožněn za následujících podmínek:
- provoz je možný pouze v kategorii podružné služby,
- max. počet vydaných oprávnění je 50 kusů,
- vyz. výkon je max. 10 W e.r.p.
- povolení je platné do 31. 12. 2014."

Pásmo 5 MHz je zatím ještě v řešení.

S pozdravem Olga Švachoučková