Anketa pro čtenáře webových stránek OK2KKW

Na základě domněnky některých členů ČRK, že většina nečlenů ČRK, čtenářů našich webových stránek, se rekrutuje z těch, kteří tráví většinu času provozem na převaděčích a packetu, mi připadlo jako užitečné zjistit, který typ provozu preferují čtenáři našich webových stránek, a to ať už jsou členy, či nečleny uvedeného právního subjektu. Podle výsledků této ankety budeme připraveni poněkud upravit obsah našich webových stránek.

73! OK1TEH

A takhle to dopadlo:

I když se naší ankety nezúčastnil statisticky významný vzorek návštěvníků (celkem jich hlasovalo 53),
přece jen asi lze zobecnit následující předpoklady:

a) drtivě převažuje zájem o VKV

b) výrazně převažuje zájem o VKV závody nad DX provozem na VKV

c) z návštěvníků bylo nečlenů ČRK přibližně 40 % a to je velice významný poměr

d) byl zcela vyvrácen názor, že většina návštěvníků, nečlenů ČRK, se věnuje především provozu přes převaděče

 

OK1TEH