A
nketa na téma sebeannoncování ve VKV závodech

V uplynulých dnech (pozn. - roku 2005) běžela na radioamatérských diskusních fórech čilá diskuse na téma, které bylo otevřeno změnou všeobecných podmínek pro VKV závody v OM, totiž, zda i nadále striktně zakazovat sebeannoncování během VKV závodů.

Co to je sebeannoncování (selfspoting) - příklad lze nalézt zde.

A ještě jeden názor od člověka, který, ač se VKV závodům nevěnuje, je schopen rozumného uvažování:

Myslím, že tady padlo mnoho rozumných slov o potřebnosti pomocného spojení na VKV, jedna věc zůstává poněkud pod povrchem, ač je naprosto zřejmá: s rostoucím kmitočtem potřeba pomocného spojení roste. Zatímco na pásmu 6m se provoz téměř neliší od KV, už na pásmu 2m lze shledat odlišností více. Dál to z vlastní ham zkušenosti neznám, ale něco vím ze zkušenosti jiné o směrování antén s diagramy pod 1° na pásmech 2 až 3cm. Představa, že by někdo v dnešní uspěchané době vyjel na takových pásmech bez toho, že by používal pomocného spojení mi připadá absurdní. Ale stejně absurdní mi připadá používat třeba pro pásmo 24GHz pro závody stejná pravidla, jaká se používají v závodech na KV.

OK1TEH 2005