Rozvrh zkušebního vysílání ATV

Vysílat bude Milan OK2MMO, na kmitočtu 10,392 GHz, ERP 250W

(Poznámka OK2VLT: Milan OK2MMO bude pravidelně vysílat ATV z QTH Velká Polom u Ostravy JN99BU)

Den Azimu (st.) Čas (UTC)
Po 160 15:00-23:00
St 140 15:00-23:00
So 120 09:00-23:00
Ne 90 09:00-23:00

Po dohodě je možno vysílat do libovolného azimutu (s ohledem na terén)
Vysílání bude zahájeno 17.2.2007 v 09:00 UTC
V první fázi zkušebního vysílání bude Milan vysílat pouze zkušební obrazec.
V další fázi bude vysílán běžný videosignál.
Milanova e-mailová adresa: ok2mmo@btv.cz  
------------------------------------------------------------------

The ATV schedule

Milan, OK2MMO will be txing on frequency 10,392 GHz with ERP 250W

(note of OK2VLT: Milan OK2MMO will be periodically running ATV from QTH Velka Polom near Ostrava JN99BU)

Day QTF Time (UTC)
Mo 160 15:00-23:00
We 140 15:00-23:00
Sat 120 09:00-23:00
Su 90 09:00-23:00

After the agreement there is possible TXing to any azimuth (due to terrain of course)
The transmitting will be started on 17th February 2007 at 09:00 UTC
In the 1st period Milan will be sending the testing picture only.
In next period he'll be transmitting the common video signal as well.
Email address: ok2mmo@btv.cz