K diskusi na téma budoucnosti radioamatérského vysílání
s podtitulem

Pouhé udržování radioamatérství nemá smysl - zato rozvíjení amatérského vysílání ano

Volker Grassmann, DF5AI

Duben 2005

(překlad článku, zveřejněného zde)

Radioamatérské vysílání je skutečně obrazem naší společnosti - ve které je vidět zřejmý pocit nepřipravenosti na výzvy, které nás čekají v budoucnosti. Jsme plni obav z potřeby změn našich směřování a cílů a mezitím jsme již zaznamenali nedostatek vizí, které by nám mohly poskytnout poučení na počátku nového století. Naši představitelé nám nemohou poskytnout odpovědi na tyto otázky, protože jsme generaci vizionářů vyměnili za pouhé manažery, technokraty a byrokraty. Jak může náš svět vypadat řekněme za 5, 10, nebo 20 let?. Nejen, že si nediskutujeme tyto otázky - ale dokonce ani naše děti neučíme, aby si takové otázky pokládaly. Nihilismus v radioamatérském vysílání (postoj, popírající všechny společenské a mravní hodnoty) je každodenní zkušeností - radioamatérské vysílání je zastaralé, již bylo vytlačeno počítačovými a informačními technologiemi, neposkytuje žádné nové výzvy a jeho představitelé již ztratili kontakt do radioamatérské komunity - to je to,  co radioamatéři říkají téměř každodenně - tedy: radioamatérské vysílání je skutečně poměrně přesným obrazem naší společnosti.

Pouhé udržování radioamatérského vysílání je fundamentálním omylem. Snižování počtu nově příchozích zájemců je považováno za vážnou hrozbu pro budoucnost radioamatérského vysílání - a je to bezpochyby pravdivý argument. Mnoho radioamatérů si proto přeje posílit všechny tradiční radioamatérské iniciativy s cílem stabilizovat dosavadní stav radioamatérského vysílání - a právě to se ukazuje jako největší chyba: nemůžeme udržet radioamatérství tím, že budeme propagovat naše ideály osmdesátých a devadesátých let. Tyto ideály jsou totiž skutečnými důvody toho (přirozeně společně s dalšími důvody), proč radioamatérské vysílání již dále nedokáže přitáhnout zájem nových příchozích a mladých lidí obecně (a možná, že také už ani náš vlastní zájem?), což znamená, že propagování těchto ideálů by nás definitivně zavedlo  špatným směrem. Jistě byste si nekoupili auto, vyrobené před několika desetiletími, dokonce i kdyby prodejce tu starou rachotinu propagoval na trhu jakkoli agresivně - nebo snad ano?

Rozvíjení radioamatérského vysílání. Pouhé udržování radioamatérství nemá smysl - zato rozvíjení amatérského vysílání ano. Musíme se vzdát pasivní pozice, se kterou se snažíme bránit starou baštu v šarvátce, která je již prohraná. Potřebujeme přeskupit naše síly a dovednosti a musíme si vytýčit ambiciózní cíle a výzvy. V posledních letech byly v radioamatérství  definovány pouze málo atraktivní cíle, cíle, které byly příliš snadno  dosažitelné, nebo dokonce žádné a to vše vedlo k destruktivnímu myšlení, že radioamatérské vysílání nemá budoucnost - což zase vedlo k jeho paralyzování. Naopak - získávání dokonalosti  ve všech oborech radiového výzkumu a radiového konstruktérství propagováním inovací, experimentálními a dokonce i teoretickými studiemi, spolupráce s profesionály a dokonce s průmyslem se vskutku ukazuje jako vysoce atraktivní cíl. Pokud považujete tuto ideu za příliš ambiciózní a příliš revoluční, tak si uvědomte, že opakem dokonalosti je mizérie a šlendrián - a opravdu si myslíte, že radioamatérství bude mít skvělou budoucnost bez toho, aby představilo určitou míru znamenitosti?

Nemáme problém s radioamatérstvím, ale s radioamatérskými organizacemi. Je důležité si přiznat , že většina uvedených problémů nezasahuje v celé šíři ani tak vlastní radioamatérství, jako spíše radioamatérské organizace. Mnoho národních radioamatérských organizací má vlastní koncepce, které jsou možná nejlépe popsané tím, že je tvoří samozvolená radioamatérská "vláda" (některé z nich by bylo možné lépe popsat  jako totalitní režimy, které své vlastní lidi zavírají za železnou oponu ignorance).  V posledních letech se dostala do radioamatérského vysílání řada důležitých a provozních vylepšení a inovací, které dělají radioamatéry hrdými na své výsledky, ale překvapivě se tím také vytvořila žárlivost mezi některými radioamatérskými organizacemi. Většina zlepšení v radioamatéření byla výsledkem individuální komunikace a spolupráce radioamatérů vně mimo jejich organizační struktury. Radioamatérské organizace tedy měly  averzi k packetu a nyní mají averzi k Internetu, protože si neví rady s tím, jak uřídit takovou masovou decentralizaci, která zásadně změnila celé radioamatérství. Abychom to ukázali ještě jednou na obrázku zmíněném výše: samozvolení funkcionáři radioamatérských organizací ztrácejí své dosavadní členy a chtějí nám proto namluvit,  že radioamatérské vysílání se dezintegruje, protože se dezintegruje jejich organizace - pomalu, ale jistě.  Ve skutečnosti - krize radioamatérských organizací není způsobena krizí v radioamatérském vysílání  - a to dokumentuje sílu a stabilitu, která dává pozitivní výhled - ze kterého budou nakonec profitovat i ty radioamatérské organizace. Tyto organizace se změní, protože se budou muset změnit, když dosáhnou kritické množství členů potřebné k přežití (přičemž některé z nich již víceméně do tohoto stavu přicházejí ).

Neobviňujte lidi, ale radioamatérské subjekty. Je zřejmé, že my všichni nemáme žádné benefity ze stálého kritizování a obviňování oficiálních organizací včetně lidí uvnitř a v pozadí. Dokonce ještě důležitější by mělo být to, že tito lidé jsou našimi kolegy a přáteli a chtějí  podpořit radioamatérství  - i když s jejich taktikou, či strategií nesouhlasíme. mnoho z nich (ale ne všichni) se plně obávají souvisejících problémů a překážek, ale nemohou najít vhodné nástroje a páky ke změnám jejich organizačních struktur. Tito spoluradioamatéři se pohybují v docela komplikovaném terénu,  mělo by se jim dostat podpory a zpětné vazby od obecné radioamatérské komunity. Jestliže jste nešťastni z oficiálního vystupování své radioamatérské organizace, můžete si vybrat jen ze dvou alternativ: sami se staňte jejím představitelem, nebo podporujte ty představitele, kteří chtěji zavést změny. A vyberte si hned teď.

Změna radioamatérství - odstartování soutěže nápadů a ideí. Bez ohledu na to, jak jste se rozhodli, musíme nyní diskutovat alternativní modely radioamatérských organizací a potřebujeme diskutovat také potenciální směry, kam se může radioamatérské vysílání rozvíjet. Ztratili jsme již bohužel příležitost znovu nastartovat ducha radioamatérství hned v první polovině první dekády nového století. O to důležitější proto je využít příležitosti začátku druhé poloviny první dekády, protože jinak nás budou další radioamatérské generace moci obvinit z ignoranství. Soutěž ideí přirozeně vyústí v hádky a konflikty, způsobí hrubé reakce tady i tam a přeruší dosavadní silně zašuměné ticho. Ano prosím. Ale jestliže nebudeme útočit proti lidem, ale proti stávajícím strukturám, každá hádka může přinést něco pro budoucnost radioamatérského vysílání. Pojďme do toho...


Volný překlad OK1VPZ (s laskavým svolením DF5AI).  Vaše případné komentáře, postoje a pocity plynoucí z tohoto článku můžete uvést zde.