KONEČNÉ VÝSLEDKY MIKROVLNNÉHO ZAVODU 2003
---------------------------------------------------
(OK Microwave contest 2003 - final results)1,3 GHz - SO

  Call   LOC  QSO	 Pts. Avg.  %  POW	Ant.	   Asl. ODX   QRB
--------------------------------------------------------------------------------
 1 OK1ES/P JO70UR 70	12817 185.8 0.8 60W	120cm DISH  1602 DK1CB  484
 2 OK1VEC  JO60LJ 82	11597 154.6 9.0 50W	120cm DISH  1244 OK2VYG  404
 3 OK1UGV  JN69JJ 54	 9999 192.3 2.6 20W	140cm DISH  1067 SP9JDP  424
 4 OK1KZE  JN79FX 58	 8855 152.7 0.0 40W	140 el. group 376 S59R   388
 5 OK1RMR  JO60QC 51	 7225 147.4 1.9 100W	120cm DISH   633 OK2VYG  369
 6 OK2TT  JO80IB 46	 6992 155.4 4.2 10W	35 el.Yagi   952 DL0GTH  424
 7 OK2BFF  JO80HB 43	 6429 153.1 3.3 10W	27 el. loop  983 DL0GTH  419
 8 OK2TF  JO80OC 37	 6217 168.0 0.0 10W	4X SBF OK2JI 1400 DL0GTH  459
 9 OK1MKQ  JO70DP 45	 5988 136.1 2.2 10W	55 el. F9FT  660 OM3ID  334
10 OK2JI  JN89MW 36	 5906 168.7 0.4 10W	4 x SBF    520 DL0GTH  451
11 OK1VVM  JO60WR 40	 5250 134.6 3.1 10W	44y 	    800 OK2VYG  351
12 OK1UEI  JO70SS 37	 4937 133.4 0.0  1W	28.el LOOP  1312 DF0YY  258
13 OK1EM  JO60XS 35	 3927 119.0 7.3 1,5W	DL6WU 16 dB  725 DL1SUN  359
14 OK2ULP  JN89JU 28	 3856 137.7 0.0 10W	YAGI 35el.   595 DK0NA  372
15 OK1GP  JO60KE 33	 3839 123.8 14.6 10w	33 el yagi   580 OK2BFF  268
16 OK1PGS  JN69TB 23	 3465 157.5 1.6 10W	4x13el.    1118 OL7M   244
17 OK1IEI  JO70EC 26	 2115  84.6 6.1 1,4W	G3JVL     370 OK2TF  202
18 OK1DSO  JO70DC 22	 2031  92.3 0.0 10W	0.6 m.dish.  400 OK2TF  208
19 OK1COM  JN79HW 18	 1983 110.2 0.0 20W	35el Yagi   505 DF0TEC/P 367
20 OK1VHH  JO70CK 22	 1904  90.7 3.4  5W	35elY     230 OL2R   165
21 OK1DST  JN79EX 16	 1624 108.3 9.3 10W	35el Yagi   242 DL0GTH  265
22 OK1FEN  JO70NA 15	 1493 106.6 6.2  2W	osmica     338 OL7Q   244
23 OK1JFH  JN69TB  6	 1054 175.7 0.0 10W	4x13 el.YAGI 1118 OK1ES/P 238
24 OK2BXE  JN89SJ 13	 1024  85.3 16.2 1.5w	G3JVL     360 OK1KIK  198
25 OK1USW  JN69TN  8	 662  94.6 7.8 0,1W	G3JVL 28 el.  736 DL6NAA  151
 
1,3 GHz - MO

  Call   LOC  QSO	 Pts. Avg.  %  POW	Ant.	   Asl. ODX   QRB
--------------------------------------------------------------------------------
 1 OK2KKW JO60JJ 103	21238 210.3 3.1 120W	160cm DISH  1040 9A2KK  597
 2 OL2R  JN89BO  74	15903 217.8 2.0 150W	140cm DISH   798 DL2KEB  721
 3 OL7Q  JN99FN  59	13798 237.9 1.7 10W	120cm DISH  1323 DL0GTH  559
 4 OK2KJT JN99AJ  54	12519 240.8 5.7 15W	55 el.     700 DL0GTH  536
 5 OL7M  JO80FG  66	11343 177.2 1.6 80W	4xSBF	   1099 IK3COJ  614
 6 OK1KIK JO70TQ  65	11247 181.4 5.2 80W	4x35el DL6WU 1220 S59R   464
 7 OK2VYG JN99FN  45	10102 224.5 0.0 40W	55el.G3JVL  1323 DL0GTH  559
 8 OK1ORA JO60TP  65	 9416 144.9 0.0 10W	55el F9FT   956 OK2VYG  365
 9 OK1KLL JN79IW  54	 9183 170.1 0.0 15W	4x86el Loop  500 S53D   423
10 OK2KRT JN99BM  46	 8724 189.7 0.0 60W	Dish 1,4 m   918 DL0GTH  537
11 OL6R	  JO70LR  55	 7764 141.2 0.0 30W	2x55el F9FT  1012 DK2GR  349
12 OK1KPA JN79US  52	 7642 149.8 2.3 10W	F9FT 55 el   663 DL0GTH  363
13 OK5Z	  JN89AK  37	 6308 170.5 0.0 12W	140cm dish   662 DL0GTH  398
14 OK1KIR JO70EB  27	 3136 130.7 9.9 20W	35 el. F9FT  300 SP9JDP  304
15 OK1KHQ JN89DX  14	 1508 107.7 0.0 10W	15el. OK1TN  430 DL0GTH  397
16 OK2BPR JN99FN  13	 1225  94.2 0.0 0.1W	horn	   1323 OL2R   168
17 OK1ORU JN69OW  2	  81  40.5 0.0 0.1W	loop yagi   600 OK2KKW  59

 

2,3 GHz - SO

  Call   LOC  QSO	 Pts. Avg.  %  POW	Ant.	   Asl. ODX   QRB
--------------------------------------------------------------------------------
 1 OK2BFF JO80HB  19	 3277 182.1 2.2 10W	SBF	    983 DL0GTH  419
 2 OK1RMR JO60QC  15	 2284 152.3 0.0  1W	1.2m DISH   633 OK2KRT  347
 3 OK1VEC JO60LJ  17	 2185 128.5 0.0 20W	1 m Dish   1244 OK2BFF  263
 4 OK1UEI JO70SS  11	 1366 124.2 0.0  1W	90cm parabola 1312 OK1VEC  187
 5 OK1DSO JO70DC  11	 1080 108.0 0.7  3W	0.6 m.dish.  400 OK2BFF  1662,3 GHz - MO

  Call   LOC  QSO	 Pts. Avg.  %  POW	Ant.	   Asl. ODX   QRB
--------------------------------------------------------------------------------
 1 OL2R	  JN89BO  28	 6310 225.4 0.0 40W 140cm DISH   798 DL1SUN  552
 2 OK1KLL JN79IW  22	 3361 160.0 2.6 15W 4x98el Loop  500 DK2GR  300
 3 OL7M	  JO80FG  17	 2747 161.6 0.0 10W 4xSBF     1099 DL0GTH  403
 4 OK2KRT JN99BM  16	 2520 157.5 0.0 60W Dish 1,4 m   918 OK1RMR  347
 5 OL6R	  JO70LR  19	 2392 125.9 0.0  5W Dish 1m    1012 DL0GTH  293
 6 OK1KPA JN79US  16	 2327 145.4 1.5 10W DISK 90cm   663 DL0GTH  363
 7 OL7Q	  JN99FN  13	 2105 161.9 0.0 10W 120cm DISH  1323 OE5VRL/5 328
 8 OK1KIR JO70EB  12	 1576 131.3 0.0 10W 25 el. F9FT  300 OL7Q   298
 9 OK5Z	  JN89AK  10	 1061 117.9 8.4  7W 140cm dish   662 OL7Q   175
10 OK1KIK JO70TQ  9	 973 108.1 0.0  2W DL6WU	   1220 DL0TUD  190
11 OK2KJT JN99AJ  2	 155  77.5 0.0  6W 60cm dish   700 OL2R   140
 


3,4 GHz - SO

  Call    LOC  QSO	 Pts. Avg.  %  POW	 Ant.	   Asl. ODX   QRB
--------------------------------------------------------------------------------
 1 OK1AIY/P JO70SQ  9	 1202 133.6 0.0 3,0W 75cm DISH  1030 DK0NA  279
 2 OK1ES/P JO70UR  5	 556 111.2 0.0 150mW 120cm DISH  1602 DF0YY  270
 3 OK1DSO  JO70DC  3	 261  87.0 0.0  3W 60cm DISH   400 OL2R   143
 4 OK1UFL/P JO70QP  4	 140  70.0 54.4  2W 110cm DISH  660 OL2R   1273,4 GHz - MO

  Call    LOC  QSO	 Pts. Avg.  %  POW	 Ant.	   Asl. ODX   QRB
--------------------------------------------------------------------------------
 1 OL2R	  JN89BO  12	 2272 189.3 0.0  1W 1,2 m Disch  798 DL0GTH  397
 2 OK2KRT  JN99BM  5	 559 111.8 0.0 0,15W Dish 0,8 m  918 OK1AIY/P 225
 3 OK1KIR  JO70EB  4	 371  92.7 0.0  10W Horn	    300 OL2R   135
 4 OK5Z	  JN89AK  4	 313 104.3 31.2 1,6W 90cm dish   650 OK2KRT  151
 5 OL7Q	  JN99FN  2	 192  96.0 0.0 0,1W 60cm DISH  1323 OL2R   168
 6 OK2KJT  JN99AJ  1	  15  15.0 0.0  4W 60cm dish   700 OK2KRT  15
 


5,6 GHz - SO

  Call    LOC  QSO	 Pts. Avg.  %  POW	 Ant.	   Asl. ODX   QRB
--------------------------------------------------------------------------------
 1 OK1ES/P JO70UR  21	 3834 182.6 0.0  5W Dish 120cm  1602 OE8MI/8 469
 2 OK1AIY/P JO70SQ  18	 2491 138.4 0.0  3W Disc 0,75  1030 OE3WOG/2 358
 3 OK1VHF  JO70EB  12	 1487 123.9 0.0  6W 55 cm dish  370 OK2BLE  298
 4 OK1FPC/P JN79NU  15	 1466 104.7 8.5  5W HORNA	    555 OK2KRT  219
 5 OK1UEI  JO70SS  13	 1255  96.5 0.0 0.1W 120cm DISH  1312 DL0TUD  186
 6 OK1EM  JO60XS  11 1004  91.3 0.0 0,3W 110cm DISH  725 DF0YY  182
 7 OK1VVM  JO60WR  11	 813  90.3 19.5 0,2W 60cm	    800 OK1FPC/P 132
 8 OK1FEN  JO70NA  8	 714  89.3 0.0 0,1W horna	    332 OK1VVM  118
 9 OK1UFL/P JO70QP  8	 533  66.6 0.0  3W 110cm DISH  660 OL2R   127
10 OK1DSO  JO70DC  6	 384  64.0 24.1 0.5W 0.6 m.dish.  400 OL2R   143
11 OK2QI  JO80OC  4	 354 118.0 26.4 0,3W Horn	   1492 OK1FPC/P 151
12 OK1MKQ  JO60WR  2	 125  62.5 0.0 0,2W 0,6 dish   810 OK1FEN  118
13 OK2VJC  JN99CM  3	  44  14.7 0.0 0.01W 0.6m disc   300 OK2BLE  19
5,6 GHz - MO

  Call    LOC  QSO	 Pts. Avg.  %  POW	 Ant.	   Asl. ODX   QRB
--------------------------------------------------------------------------------
 1 OL2R  JN89BO  22	 4277 194.4 0.0  10W 1,2 m Disch  798 DL0GTH  397
 2 OK2KRT JN99BM  13	 1964 151.1 0.0  5W Dish 0,8 m  918 OE8MI/8 461
 3 OK2BLE JN99FN  9	 1625 180.6 0.0  5W 90cm dish  1323 DK0NA  496
 4 OL7Q  JN99FN  6	 781 156.2 23.1  2W 90cm DISH  1323 OE5VRL/5 328
 5 OK1KIR JO70EB  9	 710  78.9 0.0  5W Horn	    300 OL2R   135
 6 OK2BFH JN99FN  2	 192  96.0 0.0  5W 80cm dish  1323 OL2R   168
 7 OK2BPR JN99FN  2	 192  96.0 0.0  5W horn	   1323 OL2R   168
 8 OK2KJT JN99AJ  2	  50  25.0 0.0  8W 90cm dish   700 OK2BLE  35

 

10 GHz - SO

  Call    LOC  QSO	 Pts. Avg.  %  POW	 Ant.	   Asl. ODX   QRB
--------------------------------------------------------------------------------
 1 OK1VAM/P JO60LJ  93	26881 302.0 4.5  10W 100cm DISH  1244 G3LQR  829
 2 OK1JKT  JO60OK  81	23206 293.7 2.6 5,5W	 114cm dish  875 TM8F/P  746
 3 OK1VHF  JO70EB  39	 7217 200.5 8.6  10W	 48 cm dish  370 I4XCC  699
 4 OK1AIY/P JO70SQ  32	 5345 167.0 0.0 3,0W  Disc 0,75  1030 OE3WOG/2 358
 5 OK2PWY  JO80HB  30	 5049 168.3 0.0 2,5W	 60 cm DISH  983 DL3MBG  363
 6 OK2TT  JO80IB  29	 4319 154.2 5.7  2W	 85cm offset  952 OE3WOG/2 348
 7 OK1EM  JO60XS  27	 3041 117.0 7.4  1W	 110cm DISH  725 OM3LQ  356
 8 OK2QI  JO80OC  22	 3019 143.8 7.2 1,5W	 Horn	   1492 OK1VAM/P 304
 9 OK2BXE  JN89SJ  18	 2506 156.6 10.9 1.2w	 170cm DISH  360 DL3MBG  382
10 OK1UFL/P JO70QP  17	 2118 132.4 7.5  1W 110cm DISH  660 OE3WOG/2 348
11 OK1WDR  JO70NA  13	 1333 102.5 0.0 200mW	 60cm DISH   400 DL0TUD  161
12 OK1ZTA  JN69JJ  9	 904 113.0 10.6 0.2W	 110cm DISH  1072 DK2GR  153
13 OK1DSO  JO70DC  7	 602  86.0 0.0 0.1W	 0.6 m.dish.  400 OL7M   155
14 OK1JHM  JO70CO  6	 584  97.3 13.9 40mW	 PA 0,6m    593 OE5MKM  245
15 OK2ULQ  JN99DP  5	 453  90.6 0.0  4W	 60 cm	    660 OK1VA/P 390
16 OK1DST  JN79EX  3	 111  37.0 0.0 0,75W	 30cm dish   242 OL6R   93
17 OK2VJC  JN99CM  5	  64  12.8 0.0 0.25W	 0.9m disc   300 OK2BLE  19
10 GHz - MO

  Call    LOC  QSO	 Pts. Avg.  %  POW	 Ant.	   Asl. ODX   QRB
--------------------------------------------------------------------------------
 1 OL2R	  JN89BO  57 14895 275.8 3.1  6W	 120cm Disch  798 IW6CVN/6 708
 2 OK2KRT  JN99BM  32 5518 204.4 14.2  4W	 Dish 0,8 m  918 I4XCC  756
 3 OL6R	  JO70LR  33 4974 150.7 0.0  1W	 Dish 0.5m  1012 S57C   519
 4 OK1ORA  JO60TP  25 4273 170.9 0.0 0,2W	 70cm dish   956 HB9FX/P 588
 5 OL7Q	  JN99FN  23 3573 170.1 13.1  2W	 90cm DISH  1323 OK1VAM/P 404
 6 OL7M	  JO80FG  24 3157 150.3 7.2  5W	 60cm DISH  1099 OK1VAM/P 249
 7 OK2BLE  JN99FN  20 2985 157.1 4.4  5W	 90cm dish  1323 OK1VAM/P 404
 8 OK1KIR  JO70EB  16 1733 123.8 4.9  20W	 Horn	    300 S57C   450
 9 OK1ORU  JN69OW  7 1469 209.9 0.0 0.2W	 1,3 m DISH  600 HB9FX/P 495
10 OK5Z	  JN89AK  10  978 108.7 13.4 600mW	 110cm dish  662 OL7Q   175
11 OK2BPR  JN99FN  7	 906 129.4 0.0  6W	 horn	   1323 SP7JSG  289
12 OK2BFH  JN99FN  5	 480  96.0 0.0  6W	 80cm dish  1323 OL2R   168
13 OK2KJT  JN99AJ  4	 224  56.0 0.0  1W	 90cm dish   700 OK2TT  121
24 GHz - SO

  Call    LOC  QSO	 Pts. Avg.  %  POW	 Ant.	   Asl. ODX   QRB
--------------------------------------------------------------------------------
 1 OK1AIY/P JO70SQ  8	 776  97.0 0.0 0,5W 60cm DISH  1030 DL0TUD  184
 2 OK2BFF  JO80HB  4	 417 104.2 0.0 160mW	 60cm DISH   983 OK1KIR  161
 3 OK1FPC/P JN79NU  5	 403 100.7 12.6 10mW	 55cm DISH   555 OK2BFF  110
 4 OK1UEI  JO70SS  5	 343  68.6 0.0 0.4mW	 60cm DISH  1312 OK1KIR  114
 5 OK1JKT  JO60OK  4	 305  76.3 0.0 60mW	 1,14m dish  875 OK1AIY/P 167
 6 OK1JHM  JO70CO  2	 190  95.0 0.0 0,3mW	 PA 0,6+2xMGF 593 OK1UEI  96
 7 OK1UFL/P JO70QP  3	 121  40.3 0.0 0,3mW	 65cm DISH   660 OK1FPC/P 90
 8 OK2QI  JO80OC  1	  42  42.0 0.0 15mW	 70cm DISH  1492 OK2BFF  4224 GHz - MO

  Call    LOC  QSO	 Pts. Avg.  %  POW	 Ant.	   Asl. ODX   QRB
--------------------------------------------------------------------------------
 1 OK1KIR  JO70EB  4  327 109.0 25.9  1W 60cm dish   300 OK2BFF  161
 


47 GHz - SO

  Call    LOC  QSO	 Pts. Avg.  %    POW  Ant.	 Asl. ODX   QRB
----------------------------------------------------------------------------------
1-2 OK1UFL/P JO70QP  1	  13 13.0 0.0 0,000007W Parabola 0,25 660 OK1AIY/P 13
1-2 OK1AIY/P JO70SQ  1	  13 13.0 0.0 0,00001W Disc 0,25   1030 OK1UFL/P 1347 GHz - MO  Nebyl ucastnik (No participant)
 


76 GHz - SO

  Call    LOC  QSO	 Pts. Avg.  %    POW  Ant.	 Asl. ODX   QRB
----------------------------------------------------------------------------------
1-2 OK1AIY/P JO70SQ  1	  13 13.0 0.0 0,00001W Disc 0,25   1030 OK1UFL/P 13
1-2 OK1UFL/P JO70QP  1	  13 13.0 0.0 0,000007W Parabola 0,25 660 OK1AIY/P 13

 
76 GHz - MO - Nebyl ucastnik (No participant)
..................................................................................

Závod vyhodnotil radioklub OK1KHK.
Honza, OK1IA