Výsledky ankety k záležitosti nehodnocení OK stanic v mezinárodním pořadí UHF Contestu 2008

Jak jsme již informovali na našich stránkách zde a zde, Český radioklub, který se tak rád v IARU deklaruje jako představitel zájmů všech českých radioamatérů, nezajistil, aby v mezinárodním pořadí UHF Contestu 2008 byly hodnoceny OK stanice. Problematické je to o to více, neboť řada OK stanic by v takovém mezinárodním pořadí obsadily vedoucí místa, jak je vidět z krátké kompilace výsledků na prvních místech, uvedené zde.

Protože jsme přesvědčeni, že jde o skutečně závažný problém, který poškodil zájmy OK VKV závodníků, předložili jsme čtenářům našich nezávislých webových stránek anketu, která ukazuje, jak je tato skutečnost ze strany soutěžících stanic vnímána a jak by měla být tato situace řešena. Je ovšem zapotřebí dodat, že část hlasujících byla ovlivněna protikampaní šířenou některými členy ČRK, která měla za cíl v rozporu se skutečností svalit vinu na  RSGB a prokázat, že nešlo o závažné pochybení představitelů ČRK. Což opět, podobně jako za uplynulých 20 let již několikrát, pravděpodobně zabrání možnosti tuhle situaci skutečně řešit. A proto bohužel není možné opakování takového stavu vyloučit i v letech následujících. Přiznejme si to otevřeně: Klíč k řešení není v tom, aby byla přijata v ČRK nějaká opatření k zabránění opruzení... Důvod je totiž v samotném faktu toho, že menšinová ČRK stále ještě drží v šachu vetšinu české radioamatérské veřejnosti.

Výsledky ankety:

Anketa byla otevřena pro hlasování od 6. do 13.března 2008. Funkce ankety, běžící na www.forpsi.com (a tedy nikoli na serveru OK2KKW) bohužel nebyla dokonalá. Instalované bezpečnostní prvky, které zabraňovaly zneužití ankety vícenásobným hlasováním, bohužel rovněž znemožnily hlasování některým zájemcům, zejména těm, kteří chtěli hlasovat z počítačů, připojených k firemním sítím. Je nám to líto, ale věřte, že to nebyl žádný úmysl. Funkci ankety běžící na www.forpsi.com jsme nemohli ovlivnit. Pro další ankety  budeme hledat jiné softwarové řešení. 73 vpz