Výsledky soutěže o Mistra ČR ve VKV závodech (tzv. MČR na VKV) za rok 2010
Komentář pořadatele
 

V tomto ročníku došlo k zajímavé situaci. V kategorii 432MHz Multi Low power, stanice OK2KCE i OK2KOG dosáhly nejen na stejný počet bodů, ale dokonce měly v průběhu roku i stejný počet umístění (dvě první a dvě druhá místa). V rámci podmínek této soutěže tedy nezbylo, než udělit v této kategorii dvě první místa.

Aby se taková situace neopakovala, přistoupíme pro následující rok k doplnění podmínek soutěže - podmínky budou doplněny o další kriterium (první je počet bodů, druhé větší počet lepších umístění a doplněné, třetí kriterium bude větší počet km za soutěžní QSO, vypočtené jako aritmetický součet QRB ze všech hodnocených závodů v daném roce).

Na stejný počet bodů dosáhly také stanice OK2BFN a OK1UGI v kategorii 144MHz Multi Low power, zde ovšem o vítězi rozhodlo druhé pravidlo, tedy větší počet lepších umístění. Zajímavé jsou výsledky OK2JI, který ve všech třech ročnících vytrvale šlape na 70cm na paty vítězům. Pokud by Jarda letos v květnovém subregionálu na 70cm dosáhnul alespoň na 8 místo, tu kategorii by konečně vyhrál. Přejme mu, aby se mu to podařilo příště.

V případě, že by se v roce 2011 prokázalo, nebo bylo důvodné a opakované podezření, že některá ze stanic použila nedovolené praktiky, zejména vzdálený přijímač, přístupný přes internet, pořadatel si vyhrazuje právo takovou stanici vyřadit z hodnocení této soutěže.

Hodně zdaru a hamspiritu v soutěžním závodění roku 2011

vám všem přejí členové

Radioklubu OK2KKW