Jak je to se sedmidenní lhůtou pro připomínky k výsledkům?

OK1GK poslal na výměnný emailový board OK_list ČRK email s předběžnými finálními výsledky UHF/SHF Contestu IARU v OK. Prima, a díky za ně (i když v jiných zemích byly tyto výsledky k dispozici o týdny dříve).

Nicméně zarazilo, že OK1GK v průvodním emailu píše: "Pokud žádné připomínky během následujících sedmi dnů nepřijdou, budou výsledky prohlášeny za konečné a budou doplněny komentářem vyhodnocovatele."

Proč mne to zarazilo? Protože tohle vyjádření je V ROZPORU se Všeobecnými podmínkami závodů na VKV, kde se v bodě 28 uvádí: "Připomínky k výsledkům vyhodnocení je možné podávat do 7 dnů od zveřejnění předběžných výsledků." ( http://www.crk.cz/VHFUHFGENC )

OK1GK tyto výsledky totiž dosud nezveřejnil, ale jen je poslal na interní emailovou konferenci členů ČRK, kam od srpna tohoto roku nemají právo volného přístupu nečlenové ČRK! Rovněž nepřipojil EDI logy soutěžících z OK, které jsou podle dřívějšího vyjádření představitelů ČRK další podmínkou k tomu, aby mohla začít běžet 7-mi denní lhůta určená pro připomínky k předběžným výsledkům.

Dokud tedy nebudou SKUTEČNĚ PUBLIKOVÁNY předběžné výsledky tohoto závodu (například na webu ČRK, nebo na portálu VKV závody Moravany), a to se dne 30.11.2013 nestalo, nelze sdělení OK1GK považovat za zveřejnění kompletních předběžných výsledků tohoto závodu a 7-mi denní lhůta tedy zatím nemohla začít běžet.  Nedovolme, aby si z OK VKV radioamatérů (jejichž většina NENÍ členy ČRK) zase někdo z ČRK udělal jen "dobrý den".

Ale nemalujme čerta na zeď. ČRK jistě tyto chyby 1.12 opraví a v uvedená lhůta začne běžet. Alespon máte na vaše připomínky o jeden den času více.  ;-)

73 de OK1VPZ

30.11.2013


Aktualizace: ČRK zveřejnil kompletní předběžné výsledky UHF Contestu na webu VKV závody Moravany. Sedmidenní lhůta pro případné připomínky tedy začala běžet 2.12.2013 v 7.36 SEČ a skončí v pondělí 9.12. v 6.35 UT.