Ceny pro vítěze soutěže o Mistra ČR ve VKV závodech v letech 2015 až 2017

Také letos jsme pro vítěze soutěže MČR na VKV za rok 2017 připravili věcné ceny.  A nejen za rok 2017. Gratulujeme všem oceněným! 

Jak známo, tato soutěž byla vyhlášena zejména proto, aby podpořila a ocenila provozní mistrovství stanic, které dlouhodobě dosahují významných soutěžních výsledků a zároveň dodržují stanovené výkonové limity - v tomto případě je to 100W PEP v kategorii Low power a 3kW PEP*) v kategorii Full legal power.

Bohužel se nám potvrdilo podezření, že ne u všech stanic tomu tak bývá automaticky. Proto jsme v souladu s předchozím oznámením, uvedeným zde a zde (dole) udělili věcné ceny jen těm stanicím, u kterých jsme nezískali žádné potvrzené informace o tom, že by u nich došlo k nějakému nekalému jednání, neslučitelnému buď s hamspiritem, nebo i podmínkami závodů. Doufejme, že hamspirit se nestane všeobecně prázdným pojmem.


Poznámka PEP*)  znamená, že výkonový limit odpovídá součtu špičkových výkonů všech PA, připojených k anténám a buzeným z jednoho zdroje signálu.
Jiné podmínky má pochopitelně letní OK QRP C-test.

 

Obrázek (narozdíl od minulosti máme jen jeden, i když pamětních "kryglíků" je letos celkem 20) je trochu nekvalitní, ale alespoň dává nějaký dojem.

73 de OK2KKW team