Připravujeme článek, který zveřejníme během několika dnů

Article in development. Give us few days, please.

Zmiňovaný článek najdete zde (related article).

Source IARU: https://iaru.oevsv.at/v_upld/prg_resultstable.php?cont_id=8

Source ČRK:  http://vkvzavody.crk.cz/index.php?page=

Note: both results list were prepared by ČRK (CRC).