Rozhodla rada ČRK v rozporu se zákonem?

Na webových stránkách ČRK se vcelku bez povšimnutí OK radioamatérské komunity objevily pozměněné podmínky QSL služby, které by měly platit počínaje 1.dubnem t.r. Tyto nové podmínky obsahují m.j. ustanovení, ve kterém si ČRK sám sobě odsouhlasil možnost zničení došlých QSL lístků adresovaných těm stanicím, které nejsou členy tohoto spolku, nebo které si nezaplatily "výpalné" za QSL službu pro nečleny, která je účtována v ceně podstatně vyšší, než poplatek pro členy ČRK. Pomiňme teď fakta o nedemokratických způsobech jednání této postsvazarmovské orgtanizace, která zcela ze zásady svá rozhodnutí, týkající se všech, nebo převážné části české radioamatérské obce, činí bez jakýchkoli konzultací (např. formou veřejné diskuse, hlasování na internetu apod.) a položme si otázku, zda jsou navržené nové podmínky provozu QSL služby v souladu s právním řádem České republiky.

Domníváme se, že nikoli, ba dovolujeme si vyslovit názor, že jsou s obecnými právními předpisy v ostrém protikladu!

Proč? Jedná se o záměr likvidace QSL lístků, které jsou adresovány těm, kteří nejsou členy ČRK, resp. těm, kteří nemají zájem se podílet na finanční podpoře organizace, které podle mínění mnohých českým radioamatérům spíše škodí, než prospívá. QSL lístky, svými odesílateli v dobré víře doručené na QSL službu  ČRK totiž nejsou a ani nemohou být majetkem ČRK, ale jsou této organizaci pouze svěřeny k doručení. Pokud je ČRK nemůže doručit adresátům, je povinna je odesílatelům (stejně jako dosud) vrátit. V žádném případě je ovšem nemůže zničit, protože k nim nemá žádný vlastnický vztah! Pokud by se ČRK zachoval tak, jak navrhuje (tedy tyto QSL lístky zničil) mají majitelé těchto QSL lístků plné právo domáhat se u ČRK náhrady nejen za zničený QSL lístek, ale také za ostatní náklady související se zjištěním, zda byl příslušný lístek zničen a náhradu za vystavení jiného potvrzení za příslušné radioamatérské QSO.

Věříme tedy, že Rada ČRK uvedené rozhodnutí ještě přehodnotí a nedostane se tak do sporu s právním řádem ČR. Rada ČRK má na takové rozhodnutí nejvíce 3 měsíce. Pokud nebude tento článek (3.3) podmínek provozu QSL služby revidován, ČRK se vystavuje nebezpečí soudního postihu. V ČR se jistě najdou právní subjekty, které budou připraveny navržený postup ČRK zažalovat.

 

Za Občanské sdružení Radioklub OK2KKW

Vladimír Petržílka OK1VPZ