Předběžné výsledky A1 Contestu (Marconi memorial contest) 2002
     (sestaveno na základě deklarovaných výsledků)
  Kategorie Single           Kategorie Multi
 Nr. Call  bodu  PWR       Nr. Call  bodu  PWR
__________________________      __________________________
__________________________      __________________________
 1 OK1FFG  83928  250       1 OL2R  153539  750
 2 OK1VT  76327  500       2 OK1KIM 148537  750
 3 OK1AR  73904  700       3 OK1KCR 143757  750
 4 OK1PGS  71832  100       4 OK2KKW 126691  700
 5 OK1FAB  66604  100       5 OL3Y  117420  600
 6 OK1MCW  65882  150       6 OK2KJT 112863  500
 7 OK1ES  62176  200       7 OK1KPU 112050  400
 8 OK2TT  61106  100       8 OL2E  107729  100
 9 OK1FKL  60363   ?       9 OK1ORU 102187  300
10 OK1IA  49123  750      10 OL1F   94327  300
11 OK1CZ  44841  120      11 OL5J   90286  300
12 OK2PTS  43764   80      12 OK1KIK  84587  130
13 OK2PWY  40469   50      13 OK1OTS  79934  100
14 OK2VYG  40057  150      14 OK1KZE  73350  200
15 OK7A   38378  250      15 OK1KRY  70751  200
16 OK1VHF  35587  500      16 OK1KHI  63357  300
17 OK1KT  34470  100      17 OK2KET  61165   ?
18 OK1IAL  34424   90      18 OK1KKD  57086   50
19 OK1VVM  34125   25      19 OK1KLL  53095  200
20 OK1PF  33979   35      20 OL1Z   50066  100
21 OK1VW  31150  100      21 OK2KRT  50019   80
22 OK1TEH  30995   50      22 OK2KPD  43317  500
23 OK1VBN  28611  300      23 OK2OZL  40870  100
24 OK1IAS  28437  150      24 OK1KGR  40520   60
25 OK1FAN  24922  100      25 OK2KJU  39477  300
26 OK1BLU  17205   ?      26 OL6R   39236  750
27 OK2PNQ  16919   25      28 OK1KFH  32276   70
28 OK2PMS  16549   60      29 OK1RAR  30882   35
29 OK1AKF  13507   80      30 OK2KWX  30176   80
30 OK1AIG  12198  100      31 OK1KYZ  27355   60
31 OK1SRD  12013   ?      32 OK1ROZ  26688   25
32 OK2BFI  11734   80      33 OK1OPT  12177  300
33 OK2BLS  10425   ?      34 OK1ODC  10115  150
34 OK1AMD  10165   50      35 OK2KFJ  8637   25
35 OK1ARO  8577   10      36 OK2KET  6165   ?
36 OK2VP   8300   30      37 OK1OHK  5585   40
37 OK2BVZ  7862   ?      38 OK1KEL  2721   5
38 OK1MLP  7114   10
39 OK2FB   7000   5
40 OK1MG   6553  0.2
41 OK1DST  6530   20
42 OK1CBB  5575   5
43 OK2BMJ  5288   20
44 OK1DJS  4705   20
45 OK1ZIA  4287   25
46 OK1FDU  4268   ?
47 OK2BCN  2358  0.3
48 OK1TY   2034   30
49 OK2BND  1383   ?
50 OK1BND  1383   ?
51 OK1DOL   369   10
Virtuální kategorie QRP Single   Virtuální kategorie QRP Multi
 Nr. Call  bodu  PWR       Nr. Call  bodu  PWR
__________________________      __________________________
 1 OK1ARO  8577   10       1 OK1KEL  2721   5
 2 OK1MLP  7114   10
 3 OK2FB   7000   5
 4 OK1MG   6553  0.2
 5 OK1CBB  5575   5
 6 OK2BCN  2358  0.3
 7 OK1DOL   369   10
 Podle informace, publikované OK1DOZ, setřídil OK1VPZ dne 18.11.2002