50 Mc signály poprvé přes oceán! - [1947]

  

Lednová čísla radioamatérských časopisů z celého světa jsou naplněna referáty o nejnovější sensaci: W1HDQ, G5BY a G6DH se zapsali do historie provedením prvního úspěšného, byť i jednostranného spojení na 50 Mc přes oceán. Sensace skoro taková jako kdysi první spojení na vlnách pod 200 m.

Historie tohoto pokusu ukazuje, že nikoli náhoda, ale dokonale promyšlená amatérská práce dává význačné výsledky. Ponechme britským kolegům, aby si rozhodli, kdo z obou G‘s první zachytil signály W1HDQ; rozdíl je snad minuta nebo dvě, a tak přičtěme zásluhu na skvělém výsledku nedílně všem třem zúčastněným.

G5BY studoval podmínky pečlivě po mnoho měsíců pravidelným vysíláním 58 Mc signálů a strávil mnoho hodin prohledáváním amerického 50 Mc pásma na specielně pro ten účel konstruovaném přijímači. G6DH šel na věc s jiné strany: posuzováním podmínek šíření podle vlastností odrazových vrstev a MUF (Maximum Usable Frequencies, nejvyšší použitelné frekvence). Předvídal pravděpodobnost možného otevření cesty se značnou přesností a začátkem listopadu začal s W1HDQ pravidelné každodenní skeds na 28 Mc. Udělali spolu několik pokusů o spojení, když se MUF posunuly až na 45 Mc - podle silných signálů amerických FM vysilačů na 44 Mc - ale teprve 24. listopad 1946 byl první příležitostí, kdy se MUF posunuly až na 50 Mc. G6DH byl na štěstí u svých přístrojů. Kdyby bylo bývalo pěkné počasí, byl by jel na výlet. Jaké náhoda...

V 16,00, po několika pokusech W1HDQ na 28 Mc, bylo zjištěno, že podmínky se zřejmě blíží vrcholu, jež to americké stanice na 47 Mc burácely S9. G6DH požádal W1HDQ, aby ho volal na 50 Mc v patnáctiminutových intervalech, a v 16,21 navázali spojení; G6DH odpovídal na 28 Mc. V 16,30 byla telefonie W1HDQ dokonale srozumitelná při RS 58/9.

U G5BY byly podrobnosti poněkud jiné. V 15,17 zaslechl americkou stanici W1EDI dokonce až na 52,9 Mc tak silně, že to omylem pokládal za zázněje se svým 28Mc VFO. Pak však signál správně identifikoval a poslouchal se snižující se čitelností až do 16,00, kdy signál zmizel a G5BY musel vyslati svoji pravidelnou desetiminutovou relaci na 58 Mc. Pak zase začal prohledávati 50-54 Mc se svrchovanou péčí, a v 16,17 zaslechl jasně W1HDQ, vysílajícího údaje o čase a MUF. G5BY hned rozpálil 28 Mc vysilač a volal „CQ CONN RUSH.“ Ozval se W1BEQ, který rychle pochopil důležitost události a v 16,21 převzal od G5BY depeši pro W1HDQ.

W1HDQ se zase ozval v 16,45 a oznámil, že přijal depeši G5BY via W1BEQ, a pak bylo navázáno 28/50 Mc spojení, v němž W1HDQ potvrdil údaje G5BY o podrobnostech příjmu v 16,17. G5BY přijímal W1HDQ nejsilněji až 20 dB nad S9; nevyskytoval se žádný rychlý únik tak jako na 28 Mc, toliko pomalé periodické zeslabování a zesilování, při stálé čitelnosti R5. Přijímač G5BY je třístupňový vf zesilovač s 954, směšovač s 954 a oscilátor s 955, pracující jako konvertr mezifrekvencí 1,6 Mc. Anténa je směrovka se čtyřmi těsnými prvky, resonující na 51 Mc. Byla poněkud poškozena vichřicí, ale i tak byl příjem W1HDQ podstatně lepší než se 100 m rhombickou anténou, směrovanou rovněž na USA.

G6DH se domnívá, že nejbližší dobré podmínky budou až koncem ledna nebo února a myslí, že v březnu se uvolní cesty přes rovník pro Jižní Afriku a Jižní Ameriku.

KV 2/1947

Více: http://www.uksmg.org/6mhist.htm

http://www.geocities.com/w8jyz/W1HDQ.pdf

Krátké vlny 1947 (pro stránky OK2KKW přepsal OK1TEH)