ZB - Gibraltar on 144 in 2002 QRV Late May/Early Jun 2002

Well, The Response for interest in IM76 Gibraltar has been overwhelming. And on may modes. But at the moment (Or until other Operators Become Available) the Following Modes/Propagation Modes will be used. SSB, CW, MS(SSB), and hopefully some EME and of Course...Sporadic-E.  If anyone else is interested in Providing Other Modes or Help with the Dxped, Please email g0nfa@aol.com as I think some help is going to be required.

It looks as Though Most of The Time will be spent with Sporadic-E and MS SSB and Slow CW (25wpm), There will be no HSCW or WSJT. Sorry. Sked Requests will be taken very soon.

I have to be in Gibraltar/Spain for Saturday 25th May 2002. So it looks at the moment that operation would Start on Sunday 26th May for 7 days. (Maybe Longer). I have already been donated a 11 element Tonna for the Operation. Obviously things are going to change, But once Flight/Accomodation/etc are booked, Dates, Times, etc will be available. Sked requests will be taken in the Next Day or so. So keep visiting the 144MHz News Bulletin for the Information.

Derek - G0NFA - g0nfa@aol.com

More at: http://members.aol.com/g0nfa/144news.html

 

A volný český překlad :

ZB - Gibraltar bude QRV na 144 MHz a konci května / začátkem června 2002

Dobrá, odpověď (na nabídku) zajímavého čtverce IM76 a Gibraltar byla zcela zdrcující. A to na všech druzích provozu. Ale pro tento okamžik (nebo dokud nebudou k dispozici další operátoři) se zdá, že budou použity jen následující druhy provozu : SSB, CW, MS(SSB) a snad i nějaké EME a samozřejmě... sporadická E. Jetliže se někdo jiný zajímá o to, aby provozoval další mody, nebo pomohl s DX expedicí, prosím mailujte na g0nfa@aol.com a myslím, že nějaká pomoc bude požadována.

Vypadá to, že vzhledem k tomu, že většinu času strávíme se sporadickou vrstvou E a SSB MS a pomalou CW (do 25 wpm), nebude k dispozici žádné HSCW, nebo WSJT. Je mi to líto. Nabídky na skedy budou brzy (zveřejněny).

Měl bych být v Gibraltaru/Španělsku v sobotu 25.května 2002. Vypadá to v této chvíli, že provoz by mohl být zahájen v neděli 26. května a bude trvat 7 dnů (možná, že i více). Již jsem byl pro provoz obdarován 11 el. Yagi. Patrně se věci ještě změní, ale protože tentokrát již jsou letenky a ubytování objednány, data a časy budou platit. Skedy (MS) budou k dispozici zítra, nebo tak nějak brzy. Proto prosím navštěvujte pro další informace 144 MHz News Bulletin.

Derek - G0NFA - g0nfa@aol.com

Více najdete na: http://members.aol.com/g0nfa/144news.html