V uplynulé době se na diskusních serverech OK-KLUB a VKV-KLUB vedly diskuse o níže uvedených otázkách. Proto jsme zajistili, aby bylo možné se do 31.10.2001 na této stránce k uvedeným záležitostem vyjádřit. Hlasování dopadlo takto :

 

Bylo by vhodné, kdyby odpovědní vzali tento názor veřejnosti na vědomí.