UHF Contest 2001 - případ jednoho rušení
_________________________________

V říjnovém UHF contestu jsme měli určité problémy s rušením od DF0MTL. Bohužel nás to pravděpodobně stálo první místo v závodě, protože se občas opravdu nedaly slyšet stanice, jejichž signály byly slabší, než cca S3 až S5. Začali jsme tedy tento problém korespondenčně řešit s DF0MTL a musím říci, že tato korespondence byla velmi produktivní. A protože by vedle řešení tohoto jednoho problému mohla přinést také užitečné informace ostatním závodním stanicím, dovolili jsme si ji ve zkrácené verzi zde zveřejnit.

S tím souvisí i to, že mnoho aktivních závodníků na VKV pásmech se právě dívá okolo sebe, jak vylepšit svoje zařízení. Protože v současné době není na trhu žádné uspokojivé zařízení pro VKV závody, hodlají tento nedostatek řešit použitím KV transceiveru s transvertorem. Proto bude jistě zajímavé podívat se na přehlednou tabulku parametrů KV zařízení uvedenou níže.

A nakonec - držte na paměti, že parametry dynamických a šumových vlastností zařízení pro VKV závody jsou mnohem důležitejší, než při provozu na KV pásmech, protože požadovaný dynamický rozsah zařízení musí být mnohem lepší, což je na jedné straně způsobeno podstatně silnějšími signály díky zisku anténních systémů a na straně druhé mnohem slabšími signály, které je třeba zpracovat a které nejsou překryty základním šumem celého pásma, tak, jak je tomu na KV. A z toho vyplývá, že ne každý KV transceiver je dost dobrý pro použití s transvertorem na VKV pásma, naopak, pouze ty nejlepší KV transceivery by mohly být jakž-takž dostačující pro provoz ve VKV závodech.

Další informace najdete zde (anglicky):

OK1VPZ korespondence s DF0MTL

KV transceivery - tabulka naměřených vlastností

OK1VPZ komentář k tabulce parametrů KV transceiverů

Související článek OK1DAK najdete zde.

A na závěr dovolte, aby řekl ještě jednou děkuji všem z DF0MTL za přátelskou a profesionální spolupráci při řešení problému vzájemného rušení. Pokud by všechny stanice na pásmu k tomu problému přistupovaly stejně zodpovědně, jsem si jist, že všechny podobné problémy by měly rychlé řešení.

OK1VPZ