4087 km na 2m (historie prvního spojení mezi W a KH6 na VKV)

S laskavým svolením Jindry OK1VR zde uveřejňujeme přepis jeho článku, poprvé zveřejněného v roce 1958.

Anténní systém KH6UK

VKV pásma ,,obhospodařovaná” s velkým nadšením všemi VKV amatéry, nám přinášejí stále nová a nová překvapení, překvapení, které jsou na KV pásmech v dnešní době téměř vyloučena, ale která zde na VKV nejsou jen historickými událostmi ryze amatérskými. Často podstatným způsobem pomáhají k poznání a vysvětlení mnoha jevů, které jsou předmětem vědeckého studia. Pečlivým rozborem okolností, za kterých došlo k výjimečným dálkovým spojením troposférickými vlnovody, odrazem od polární záře, odrazem od ionisovaných meteorických stop nebo jinými neznámými druhy šíření velmi krátkých elektromagnetických vln, si mohou vědečtí pracovníci ověřit mnohé předpoklady a získat další zajímavé údaje. A tak mohou všichni amatéři a zvláště ti, kteří mají předpoklady a zájem o systematickou práci, pomoci zvláště nyní během Mezinárodního geofysikálního roku mnoha vědním oborům a tím tedy i nepřímo pokroku všeho lidstva.

,,VHF history was made on July 8th 1957, when KH6UK and W6NLZ…” atd. - tak začínal 9. července v noci oběžníkový telegram ústřední stanice ARRL W1AW o dosažení nového světového rekordu na 145 MHz, a tak ho také zachytil s. W. Schon OK1-1307 (dnes už OK1WR). AR o této události přineslo jen nenápadnou zprávičku již v srpnovém čísle vzhledem k tomu, že bylo již po uzávěrce, takže jí nebylo možno věnovat takové místo, jaké by si právem zasluhovala, i když AR bylo prvním amatérským časopisem vůbec, který tuto zprávu otiskl. Dnes, když již vlastně uplynul téměř rok od této vpravdě historické události, přinášíme zprávu podrobnější, doplněnou fotografií antén KH6UK, kterou nám pohotově ,,objednal” na pásmu Béďa, OK1MB, a kterou nám KH6UK ještě pohotověji zaslal.

W2UK byl na VKV pásmech v USA průkopníkem. V poměrně krátkém čase po zahájení své činnosti na VKV, kde hledal osvěžení po únavném vysílání na ,,stejnosměrných” pásmech, zahájil pravidelné skedy se stanicemi W2ORI a W8WXN na vzdálenost 800 km, které bylo možno později, po zdokonalení používaného zařízení, uskutečnit kdykoliv. V roce 1953 začal spolu s W4HHK studovat možnost šíření na velké vzdálenosti odrazem od ionisovaných meteorických stop. Plné dva roky prováděli operátoři obou stanic pravidelné a systematické pokusy. Výsledky byly překvapující. Na trase 1500 km bylo možno při užití vhodného technického vybavení uskutečnit pravidelná spojení. W2UK pracoval s 1 kW vysílačem. Jeho anténa na 25 m vysokém stožáru měla 64 prvků, složených ze čtyř šestnácti prvkových Yagiho směrovek. Konvertor připojený k přijímači SX 88 měli na vstupu elektronku 417A. Namáhavé a zdlouhavé pokusy byly nakonec korunovány úspěchem, který se stal historickým nejen z hlediska amatérského, ale podstatně pomohl i profesionálnímu přenosu zpráv na VKV. Oběma amatérům se dostalo veřejného uznání propůjčením několika vyznamenání.

V srpnu roku 1955 musil W2UK opustit své dosavadní QTH v New Brunswick. Přestěhoval se do Kahuku, na severovýchodní výběžek ostrova Oahu v Havajském souostroví, jako zaměstnanec společnosti RCA, která tam má své komerční vysílače. Amerika zůstala daleko za ním, ale nezůstalo tam jeho 145 MHz zařízení, které ho tam proslavilo. Vysílač i přijímač si vzal přes vlny Pacifiku do svého nového působiště s sebou. Z W2UK se stal KH6UK. 2540mil, t. j. 4078 km leželo a leží mezi ním a Kalifornií, západním pobřežím jeho vlasti. Uslyší ještě vůbec někdy nějakou W-stanici na 145 MHz ?!?. Podnikavý duch pravého amatéra byl vyzkoušen na tom, co se zdálo neuskutečnitelné.

20. října 1956 pracoval KH6UK na 14 MHz s W6NLZ, z kterého se vyklubal novopečený VKVista, jenž měl ale všechny předpoklady k tomu, aby dělal stanici KH6UK vhodného partnera. Bez jakéhokoli zveřejňování byly dohodnuty pravidelné skedy. Téměř každý večer se KH6UK a W6NLZ setkávali na 14,095 MHz, aby se později přeladili na 144,000 MHz!! - ve snaze pokusit se o spojení. KH6UK používal starého zařízení, jen anténa byla o něco menší - 52prvková, složená ze čtyř 13prvkových dlouhých Yagiho směrovek, se ziskem něco přes 20 dB (násobí výkon stokrát). Tato mamutí anténa ční 24 m nad povrchem ostrova Oahu. W6NLZ si opatřil upravený vysílač KWS-1, který měl na 2 m při A1 nebo SSB 1 kW. Konvertor s elektronkou 417a na vstupu byl připojen k přijímači 75-A-3. 7 metrů dlouhá Yagiho směrovka byla umístěna na pokraji 270 m hlubokého srázu.

Dny a noci, týdny a měsíce ubíhaly, ale na obou stranách 4000 km dlouhé trasy se ozývalo z přijímačů naladěných na 144,000 MHz jen jednotvárné šumění.

Vlevo na stole za Ralphem KH6UK je vysílač Heathkit DX100, uprostřed je přijímač SX88 a vpravo vysílač Collins 32V-3 (zdroj DL-QTC 12/1958 tnx 1VR)

Večer 8.července 1957 zpozoroval W6NLZ nad čarou kalifornského pobřeží výraznou inversi. Místní rozhlasové stanice upozorňovaly ve svých předpovědích počasí na tvoření stabilní inversní vrstvy. V Kahuku na ostrově ve stejné době začínal pomalu soumrak, soumrak stejný jako v ostatní dny; šum dvoumetrového pásma byl rušen jen harmonickými místních RCA vysílačů… Před okny pracovny KH6UK se tiše kývaly vějířovité listy palem… V 2130 pacifického času se obě stanice setkávají na 14,095 MHz a chvíli poté zapíná KH6UK vysílač na 144,000 MHz… 4078 km vzdálen nastavuje W6NLZ svůj 75-A-3 přesně na 144,000 MHz, a … nevěří svým uším!! Je to vůbec možné!? Slyší KH6UK!! Je to možné? Nezdá se mu to jen?? Vteřiny a minuty nekonečně pomalu utíkají a automatický klíčovač stanice KH6UK rytmicky ovládá nosnou vlnu, přesně na kmitočtu 144,000 MHz. Čas se v těchto okamžicích vleče nekonečně pomalu. - Celých 7 minut nechal běžet KH6UK své ,,cékvidlo”, než opět přešel resignovaně na příjem na 20 m. Vzrušené volání stanice W6NLZ a neuvěřitelná zpráva ho okamžitě vyvedla z klidu. Rychle nastavuje svůj SX 88 přesně na 144,00 MHz, zatím co W6NLZ na druhém konci 4000 km trasy nervosně, nedočkavě a s chvějícími se prsty začíná volat na svém bugu KH6UK. Půjde to? Uslyší jej jeho přítel na ostrově Oahu?!… Jde to!!! Neuvěřitelné se stává skutečností - na 144 MHz byla překlenuta vzdálenost 4078 km.

W6NLZ spěchá k telefonu a na druhé straně Států, 4000 km daleko, budí nepříjemný zvuk telefonního zvonku Edwarda Tiltona W1HDG, ze spánku. Neuvěřitelná zpráva o tom, co se právě odehrává nad hladinou Pacifiku, letí tentokrát po drátech a kabelech až na břehy Atlantiku. - A KH6UK zatím volá ,,qrz de KH6UK” - je třeba využít podmínek, co kdyby to šlo ještě dále! Přechází na příjem a … ,,KH6UK de W6NTC” se ozývá z přijímače . Je to možné? Další stanice … ale ne, to je XYL W6NLZ, která společně s oběma sdílí radost z tohoto úspěchu. A tak spojení pokračuje dál. Na obou stranách se střídavě pomalu odvíjí magnetofonové pásky, aby natrvalo zaznamenaly tuto událost. W6NLZ se zatím pokouší telefonem zburcovat další kolegy z 2 m pásma, aby je upozornil na tuto příležitost, ale nedaří se to. Ještě 3 hodiny se ozývá z přijímače ,,cq de KH6UK” na 144,000 MHz, ale marně; na celém západním pobřeží Spojených Států není nikdo QRV. Signály na obou koncích 4078 km dlouhé trasy byly přijímány s téměř konstantní silou při velmi malém úniku. Všechno nasvědčovalo tomu, že šlo výlučně o troposférické šíření. 18. Srpna 1957 bylo spojení mezi KH6UK a W6NLZ opakováno.

Vlevo John W6NLZ a jeho manželka W6NTC s vysílačem KWS-1 a přijímačem 75A-3 (viditelný na stole mezi Johnem a manželkou).

Je jasné, že nutným předpokladem k uskutečnění tohoto spojení bylo nejen po všech stránkách dokonalé zařízení, ale i velmi příznivé podmínky. Pomineme-li však všechny tyto okolnosti, zbývá ještě jedna, ta nejdůležitější - snaha o soustavnou práci a vytrvalost, bez které by se toto spojení bylo určitě neuskutečnilo, i kdyby podmínky a použité zařízení byly ještě lepší.

A na závěr nám zbývá, než všem zúčastněným stanicím co nejsrdečněji k tomuto výjimečnému úspěchu blahopřát.

Congrats dear KH6UK and W6NLZ with W6NTC, and much success on two in the future.

OK1VR 1958

 


PS:  RZ-11-12/1973

Ve dne 29.července až 2.srpna 1973 se uskutečnilo několik přímých spojení mezi K/W6 stanicemi v Kalifornii a KH6 stanicemi na 145 MHz. První spojení bylo navázáno mezi stanicemi KH6AFS a K6DYD. Asi ve stejné době zaznamenal signály kalifornských stanic KH6CLV, který přišel k dvoumetrovému převaděči na Diamond Head, aby jej zapnul do provozu na víkend. První co bylo slyšet byly signály kalifornských stanic přes tento převaděč. Přímá spojení byla uskutečněna CW a SSB a kromě toho mnoho stanic navázalo spojení přes havajské převaděče. Kalifornské stanice k tomu používaly normální 10 W FM stanice pro mobilní provoz. Jednostranné spojení bylo navázáno i na 433 MHz mezi KH6BZF a W6FZJ a jak oznámily stanice KH6IJ a KH6GUR, došlo k uskutečnění mnoha spojení na 50 MHz. Došlo také k příjmu TV vysílače z Hilo v KH6 na 12 TV kanálu v Santa Maria v Kalifornii. O výrazném šíření pomocí ductu svědčí to, že žádné signály neslyšely v KH6 stanice v nadmořské výšce pod 1600 m n. m. a nad 3000 m n m.

DUBUS 20/1973 zpracoval OK1PG a OK1VCW


První spojení přes Pacifik po desetiměsíčních zkouškách v pásmu 145 MHz navázaly stanice W6MLZ a KH6UK v červenci 1957, O 23 měsíců později spojení opakovaly v pásmu 220 MHz. V roce 1973 se vytvořily takové troposférické podínky nad Pacifikem, že celých pět dní na přelomu července a srpna byla navázána spojení mezi W6 a KH6 a to i s mobilními stanicemi s výkonem 10 W - viz RZ-11-12/1973, str. 24. V minulém roce se opakovalo něco podobného ve dnech 28. a 29. června. Kromě spojení navázaných přes FM převaděče bylo navázáno mnoho přímých SSB spojení a při jednom z nich mezi KH6IAA/KH6 a K6QEH snižovala kalifornská stanice výkon z 1 kW až na 0,25 mW (!) než došlo k přerušení spojení.

RZ/1977


V minulosti už byla navázána řada úspěšných spojení v pásmech 52, 145, 220 o 433 MHz mezi Kalifornií a Havají. Mezi havajskými amatéry se teď uskutečňuje myšlenka spojení na stejné trase i v pásmu 1296 MHz. Byl proto uveden do provozu maják (stavěl jej WA6MEM) na kmitočtu 1296,1 MHz s výkonem 30 W do antény se ziskem 25 dBi pod značkou KH6HME a operátor havajské stanice má již od N6CA k dispozici i přijímač s mírou šumu 1,4dB.

RZ 11-12/1981


V rubrice „Ze světa“ RZ č. 11-12/1981 jsme se zmínili o tom, že byl na Havaj uveden do provozu maják v pásmu 1296 MHz, který by umožnil v uvedeném pásmu navázat oboustranné spojení s využitím troposférického šíření tak, jak se již dříve stálo v pásmech 50, 145, 220 433 MHz a o dalších přípravách, které pro to dělaly stanice KH6HME a N6CA. Po třech létech trpělivých pokusů se takové spojení stalo skutkem 24. 6 1984, kdy se uskutečnilo oboustranné telegrafické spojení mezi stanicemi N6CA c KH6HME na vzdálenost 3970 km. Stanice N6CA k tomu na své straně použila vysílač s výkonem 160 W a anténní systém ze 16 antén Ioop-yagi.

(Zpracováno podle zahraničních radioamatérských publikací a podle informace od OK1DAl.)

RZ 9/1984


 

Tropo z KH6 do W6,W7,XE2 1998/2007    
----------------------------------------------------------------------------
K6QXY-@  50000.0 KH6HME/B  144.170 tropo!!!! cm88> bk29 2203 14 Dec 1998
K6QXY-@ 144170.0 KH6HME/B  S5 CM88> BK29         2335 14 Dec 1998
K6QXY-@ 144170.0 KH6HME/B  144 432 1296 all Q5 S1 ---9 C0433 15 Dec 1998

KG7FU-@ 144170.0 KH6HME/B                 1754 09 May 1999
K6QXY-@ 500000.0 KH6HME/B  TROPO 144& 432        0432 27 May 1999
K7JA-@  144169.7 KH6HME   Beacon BK29 to DM03 S-6    1929 08 Jul 1999
K6ODV-@ 144170.0 KH6HME/B  HAWAII Beacon into DM13    2337 08 Jul 1999
K7JA-@  432077.5 KH6HME   SSB BK29 into DM03      0552 09 Jul 1999
K6KLY-@ 144171.0 KH6HME   BK29 to CM87 two meter SSB  0631 09 Jul 1999
N6CA-@  144170.0 KH6HME/B  & 432 still in West coast   1612 16 Jul 1999
K7JA-@  432077.7 KH6HME   Loud Beacon BK29 into DM03  0209 17 Jul 1999
N6CA-@  144170.0 KH6HME   & 1296 & 3456 MHz SSB     0315 18 Jul 1999
K7JA-@  144170.0 KH6HME   Beacon BK29 into DM03 S-7   0243 17 Aug 1999
K7JA-@  432077.7 KH6HME   Beacon BK29 into DM03 S-3   0244 17 Aug 1999
N9JIM-@ 144170.0 KH6HME/B  bk29 to cm88 (K6QXY) TROPO  2213 15 Dec 1999
N9JIM-@ 432000.0 KH6HME/B  bk29 to cm88 (K6QXY) also 144 2213 15 Dec 1999

K7JA   144170.1 KH6HME   BCN S7 INTO DM03       0208 02 Jun 2000
N6YM   144170.5 KH6HME/B  bk29>cm88 559         0409 17 Jun 2000
K5KT   144170.0 KH6HME/B  Q5 IN PALOS VERDES      1745 17 Jun 2000
K6CCC  432077.5 KH6HME/B  Solid copy in Glendora, CA  1952 17 Jun 2000
AJ6T-@  144170.5 KH6HME/B  BK29>CM87 539 mobile     0530 18 Jun 2000
K6NPS  144200.0 KH6/K6MIO  into cm96           0623 18 Jun 2000
K7JA   144170.3 KH6HME   Beacon S9 into DM03      1643 23 Jul 2000
K7JA   144170.1 KH6HME/B  Bcn BK29 into DM03 S-9    0543 02 Aug 2000
K7JA-@  144169.8 KH6HME   Beacon BK29 into DM03     0210 12 Aug 2000
KH7E-@  144170.0 KH6HME   Listening VHF/UHFand UP Has wo2235 12 Aug 2000
K7JA   144170.5 KH6HME   Working San Diego stns.    2249 12 Aug 2000
K7JA-@  144170.5 KH6HME   Paul, S5-S7 into DM03     2340 12 Aug 2000
K7JA-@  144170.5 KH6HME   Paul S5-7 into DM03      1751 13 Aug 2000

K7JA   144170.0 KH6HME   Beacon BK29 539 into DM03   0051 23 Apr 2001
K7JA-@  144170.0 KH6HME   Beacon BK29 S3 into DM03   0120 05 May 2001
K7JA-@  144170.1 KH6HME   Worked at 0045, BK29 to DM03 0221 18 Jun 2001
K7JA-@  144170.5 KH6HME   Paul S9 into DM03 04Z     0407 18 Jun 2001
XE2EED  144170.0 KH6HME/B  BK29 HI. all day into     0511 23 Jun 2001
K7JA   144170.3 KH6HME   Beacon BK29 S9= into DM03   0117 11 Aug 2001
K7JA-@  144170.1 KH6HME   Beacon BK29 S9 into DM03   0123 30 Aug 2001

N6HY   144170.0 KH6HME   beacon            0213 28 Jun 2002
K7JA-@  144170.2 KH6HME   Beacon S9 into DM03      0042 26 Jul 2002

N6PEQ  144170.0 KH6HME/B  BEACON STILL INTO DM13    0240 21 May 2003
N6PEQ  432078.0 KH6HME/B  LITE INTO DM13        0245 21 May 2003
N6HY   144170.0 KH6HME   beacon            0313 21 May 2003
N6PEQ  144170.0 KH6HME/B  > DM13 LITE          2155 21 May 2003
N6PEQ  144170.0 KH6HME/B  S9+ > DM13\          2141 22 May 2003
N6HY   144170.0 KH6HME   beacon            0133 23 May 2003
N6PEQ  144170.0 KH6HME/B  LITE INTO DM13        0010 16 Jun 2003
KH6DV-@  50061.5 KH6HME   kh6 beacon          0348 10 Jul 2003
KB6NAN  144170.3 KH6HME   first 2m dx          2221 13 Jul 2003
N6HY   144170.0 KH6HME   s9              0206 14 Jul 2003
N6HY   440000.0 KH6HME   slow scan tv         0208 14 Jul 2003
N6HY   222100.0 KH6HME   s1              0251 14 Jul 2003
N6HY   144169.8 KH6HME/B                 0200 16 Jul 2003
N8WWM-@  50125.0 KH6HME   599 to EN81 and if ya believe 0428 16 Jul 2003
KB6NAN-@ 144170.0 KH6HME/B  strong            1645 16 Jul 2003
N6HY   144170.0 KH6HME/B                 0217 18 Jul 2003

N6XQ-@  50000.0 KH6HME/B  144.170 bcn into calif    2339 03 Jun 2004
XE2HWB-@ 144170.0 KH6HME/B  VERY STRONG IN DL44      0238 04 Jun 2004
XE2ED-@ 144170.0 KH6HME/B  559 in to DM12km       2250 04 Jun 2004
XE2ED-@ 432078.0 KH6HME   Hawwaii 559 in to DM12km   2338 04 Jun 2004
WA6LIE  144170.5 KH6HME   USB Paul on Mountain wrking Ca0201 06 Jun 2004
KH6SX-@ 144200.0 XE2HWB   Hrd DL44 to BK29 !!!     0609 07 Jun 2004

ZP6CW-@  50061.7 KH6HME/B  579              0250 17 Feb 2005
K7JA-@  144170.0 KH6HME/B  Beacon into DM03 S5      0033 18 Jul 2005
K7JA-@  144170.5 KH6HME   Paul QRV S5 into DM03     0205 18 Jul 2005
K6QXY-@  50061.0 KH6HME/B  TROPO 144 432 & 1296 in also 1924 26 Jul 2005
WA6LIE  144170.0 KH6HME/B                 0029 28 Jul 2005
WA6LIE  432078.0 KH6HME/B  432 best at this time into CM90031 28 Jul 2005
K6OYY-@ 144170.8 KH6HME/B  S3 in DM04 at 1357z      1442 28 Jul 2005

WA6FXL  144170.0 KH6HME/B  hrd by K6QXY tropo      2205 18 Jun 2006
N6HY   144170.0 KH6HME/B                 0320 19 Jun 2006
N6HY   144170.6 KH6HME/B                 0211 21 Jun 2006
WA6LIE-@ 144170.6 KH6HME/B  Hawaii beacon Q5 S1 into CM96 1847 25 Jun 2006
WA6LIE-@ 144169.7 KH6HME/B  BK29>CM96 Q5 S1        2055 25 Jun 2006
NA6XX-@ 144169.9 KH6HME/B  ESP in/out of noise in CM97  2114 25 Jun 2006
WA6LIE-@ 144171.0 KH6HME   BK29>CM96 Paul at the Mic   2358 25 Jun 2006
WA6LIE-@ 432078.0 KH6HME/B  Q5 S1 into CM96 Paul on 144.170203 26 Jun 2006
N6ED   144170.0 KH6HME   CQing KH6 > W6        0229 26 Jun 2006
W7KKE  432078.7 KH6HME/B  BK29 > CN75 very weak     0244 26 Jun 2006
WA6FXL  144170.8 KH6HME   Q5, > CM89 path disappearing 0402 26 Jun 2006
WA6KLK  144170.0 KH6HME   CM89HI(TR>BK29 59 still in nor0534 26 Jun 2006
W7KKE  432078.7 KH6HME/B  BK29 > CN75 slow QSB peaks S1 1505 26 Jun 2006
W7KKE  144170.0 KH6HME/B  BK29 > CN75 slow QSB abt same 1519 26 Jun 2006
WA6KLK  144170.0 KH6HME/B  CM89HI(TR>BK29GO vry strong, 21608 26 Jun 2006
W7KKE  144169.9 KH6HME/B  BK29 > CN75 freq has drifted a1819 26 Jun 2006
W7KKE  144169.6 KH6HME/B  BK29 > CN75 S1 ocnl S3. Nil 701946 26 Jun 2006
W7KKE  144169.6 KH6HME/B  BK39 > CN75 S1. Nil 70cm   2127 26 Jun 2006
WA6LIE-@ 144171.0 KH6HME   Paul on the mountain CQing  2212 26 Jun 2006
KI6BPY-@ 177170.7 KH6HME   BK29 > DM12 5-2        2254 26 Jun 2006
KI6BPY-@ 144170.7 KH6HME   BK29 > DM12 5-2        2255 26 Jun 2006
W7KKE  432077.0 KH6HME   >CN75 s1 -          2307 26 Jun 2006
WA6LIE-@ 144171.0 KH6HME   Paul will be on mtn til 2000 H2336 26 Jun 2006
K6KSY  432076.8 KH6HME                  0049 27 Jun 2006
W7KKE  144170.6 KH6HME   BK29 > CN75 S1        0426 27 Jun 2006
W7KKE  144169.8 KH6HME/B  BK29 ( CN75 419        0358 28 Jun 2006
W7KKE  432078.4 KH6HME/B  BK29 ( CN75 weak with fades  0421 28 Jun 2006
WA6FXL  144170.0 KH6HME/B  USB 519 BK29go>CM89ob     0453 28 Jun 2006
N6HY   144170.0 KH6HME/B                 0623 28 Jun 2006
W7KKE  144070.0 KH6HME   BK29 > CN75 559       1424 28 Jun 2006
W7KKE  432079.3 KH6HME/B  BK29 > CN75 519 (both r bcns)1425 28 Jun 2006
WA6FXL  144169.6 KH6HME/B  Drifted down BK29>CM89    0404 29 Jun 2006
K6QXY-@  50000.0 KH6HME   144 & 432 & 1296 beacons in  2129 04 Dec 2006
K6QXY-@  50000.0 KH6HME/B  TROPO 144, 432 & 1296 beacons 2211 05 Dec 2006

K6QXY-@  50000.0 KH6HME/B  144, 432, & 1296 beacons TROPO2102 02 Jan 2007
K6QXY-@  50000.0 KH6HME/B  144 beacon TROPO continues  1721 03 Jan 2007
K6QXY-@ 500000.0 KH6HME/B  TROPO to KH6 144 beacon    2339 09 Jan 2007
K6QXY-@  50000.0 KH6HME/B  144 beacon in via TROPO    2343 09 Jan 2007
K6QXY-@ 5000000.0 KH6HME/B  144mhz beacon in via TROPO  2212 18 Jan 2007
K6QXY-@  50000.0 KH6HME/B  144 beacon via TROPO     2216 18 Jan 2007
K6QXY-@  50000.0 KH6HME/B  144, 432, & 1296 beacon very s0549 19 Jan 2007
XE2HWB-@ 144170.0 KH6HME/B  VERY WEAK INTO DL44uc     0821 09 Mar 2007
 locators:
-------------
KH6HME BK29GO

K6QXY CM88QL
KG7FU CN84KA
K7JA  DM03XS
K6ODV DM13GW
K6KLY CM87WJ
N6CA  DM03UT
N6YM  CM88XF
K6CCC DM14BC
XE2EED DM12KM
N6PEQ DM13CR
KB6NAN CM87UF
XE2ED DM12KM 
WA6LIE CM96EQ
K6OYY CM94XL
NA6XX CM97BF
N6ED  DM06CU
W7KKE CN75XA
WA6FXL CM89OB
WA6KLK CM89HI
W3CRI DM03TS
K6KSY DM03TR
XE2HWB DL44UC
KI6BPY DM12JR
XE2HWB DL44UC

KH6SX BK29IK
XE2HWB DL44UC

Pro webové stránky OK2KKW připravil OK1TEH r. 2002

Další zajímavé odkazy:

http://www.hiloweb.com/kh6foo/bbs/subduct.html

The California to Hawaii Attempt on 10 GHz http://www.cq-vhf.com/CalifornGordo%20Sum05.pdf

www.df5ai.net/ArticlesDL/HadleyCellProp.pdf 

Další podobný článek Jindry OK1VR najdete tady.