Výňatek z první strany textu Veřejné konzultace. Abyste mohli připomínkovat stávající předpisy, je nutné se do veřejné konzultace zaregistrovat.

 
Otevřená veřejná konzultace týkající se směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
Vyplnění polí označených * je povinné.
Úvod
1. Základní informace pro občany EU a zúčastněné strany

Co je elektromagnetická kompatibilita? Elektromagnetickou kompatibilitou (EMC) se rozumí schopnost elektrického zařízení a pevných instalací (sestava různých jednotek elektrického zařízení) správně fungovat ve svém elektromagnetickém prostředí tak, aby:

1) v tomto prostředí nezpůsobovaly nepřípustné elektromagnetické rušení jiného zařízení a

2) byly odolné vůči elektromagnetickému rušení a mohly normálně fungovat v jeho přítomnosti tak, jak bylo zamýšleno.


Co je elektromagnetické rušení? Jakýkoli elektromagnetický jev, který může snížit výkon zařízení (např. elektromagnetický šum, nežádoucí signál, změna v samotném prostředí šíření apod.)