WRC-03 Agenda item 1.38 (Earth-exploration satellite service at 420-470 MHz)  
(volný překlad OK1VPZ dole)

Preparation of draft CPM text on this agenda item was assigned to WP 7E. IARU Technical Representative Ken Pulfer, VE3PU, served as chairman of the drafting group. One method of satisfying the agenda item that is described in the draft text is an allocation between 432- and 438 MHz, with technical and operational constraints to protect other primary services. This is opposed by the IARU because of ongoing concerns about the adequacy of these constraints to protect sensitive receivers in the amateur and amateur-satellite services.

Jednací číslo 1.38 Světové radiokomunikační konference 2003 (Družicová radarová služba pro zkoumání přírodních zdrojů Země v kmitočtovém pásmu 420-470 MHz)

Příprava návrhu textu pro přípravné jednání konference v této věci byla svěřena pracovní schůzce 7E.  Technický představitel IARU Ken Pulfer, VE3PU,  byl předsedou této přípravné skupiny. Jedna z metod, sloužících k uspokojení ve věci tohoto jednacího bodu, která je napsána v návrhu textu je to, že tento kmitočtový příděl by v pásmu mezi 432 až 438 MHz měl přijmout taková omezující provozní opatření, aby byly chráněny ostatní existující  primární služby. Toto stanovisko je ze strany IARU oponováno, protože přináší obavy související s přijatelností takových provozních omezení pro provoz citlivých přijímačů pro radioamatérskou pozemskou a družicovou radiokomunikační službu.