IARU a DX provoz? Neslučitelná kombinace?

Nedávno se na stránkách IARU objevila informace o připravované VKV schůzce zástupců členských organizací I. regionu, která by se měla uskutečnit ne konci února 2007 ve Vídni. Na tuto schůzku je m.j. již oficiálně předložen návrh, aby DX provoz v  pásmu 144,315 až 144,365MHz byl nahražen převaděčovým provozem, konkrétně sestupným směrem z radioamatérských satelitů. Pro sestupný směr je dosud vyhrazeno pásmo 145,800 až 146,000MHz, ale navrhovatelé, kteří jsou zastánci družicových převaděčů tvrdí, že v dosavadním satelitním pásmu se vyskytuje spousta rušení od pirátských uživatelů, zatímco mezi 144,315 až 144,365 MHz je klid a mimo závody pusto a prázdno a proto by bylo podle jejich názoru vhodné toto pásmo pro příště namísto DX provozu uvolnit raději pro družicovou komunikaci. IARU se k tomuto návrhu dosud nevyjádřilo.

Očekávali jsme k tomuto návrhu nějakou reakci VKV manažera někde na stránkách ČRK, nebo VKV závody Moravany, například někde v aktualitách zde, zde, zde a zde. Ale kdepak. Na uvedeném místě najdete především témata krátkovlnná a pro mnohé z nás tedy nezajímavá.

Je tedy pravděpodobně namístě, abychom si položili otázku, zdali s tímto návrhem souhlasíme, či nikoli, přiklonili se v naší anketě k jedné, či druhé variantě a tím také de facto vyslali vzkaz těm, kteří na tuto schůzku pojedou, vzkaz, aby  s tímto návrhem buď souhlasili, nebo jej odmítli. A když už jsme u pokládání těch otázek - asi bude pro OK2ZI rovněž užitečné vědět, zdali ještě podporujete naši loňskou aktivitu, ve které jsme zástupcům ČRK připravili tento návrh směrovaný naopak na rozšíření DX segmentu v pásmu 144 MHz a případně ji do programu schůzky (nejpozději do 1.prosince) předložil, či nikoli.

Protože OK1CDJ a zejména OK2ZI tyto stránky dost pravidelně navštěvují, jistě ocení, že se zde budou moci seznámit s tím, k jaké variantě se v těchto záležitostech přikláníte a možná, že to dokonce vezmou v úvahu.

Anketa byla otevřena po dobu 3 týdnů, a to až do Marconi Memorial Contestu 2006. Výsledky starších anket naleznete na této stránce dole.
************************************************************************************************************************

A jaké jsou výsledky tohoto hlasování:  Podívejte se!  Tentokrát jsme požádali o hlasování jak české a slovenské, tak i zahraniční návštěvníky...

Co na to OK2ZI a OK1CDJ?  S jejich odpovědí na názory našich i zahraničních nadšenců VKV DX provozu vás pochopitelně seznámíme.
____________________________________________________________________________________________________________

S odstupem času lze s politováním konstatovat, že OK2ZI a OK1CDJ v této věci neučinili nic. Ostatně zcela podle předpokladu. IARU sice zcela správně odmítlo návrh na družicový provoz v DX pásmu, ale v záležitosti případného rozšíření DX (a tedy i contestového) segmentu, a s tím souvisejícího vrácení majáků do pásma 144,900 až 144.990 MHz byli zástupci ČRK bohužel zcela nečinní a protože žádný návrh změny současného bandplánu nepředložili, vůbec se o tomto požadavku OK a OM radioamatérů oficiálně na VHF Konferenci IARU 2007 nejednalo.