UT5EU Vladimir Chalopko memorial contest 2011

 

Pořadatel:  Dněpropetrovská Oblast ligy amatérů Ukrajiny  & Dněpropetrovsk OSOU

Doba konání: Závod se koná první plný červnový víkend od soboty 17:00 UTC do neděle 05:00 UTC (v roce 2011  4 - 5. června).  Pro účast v závodě jsou zváni kromě ukrajinských radioamatérů i zahraniční stanice.

Soutěžní kategorie:

SINGLE OP (SO)
Stanice obsluhované vlastníkem licence pro jednotlivce.

MULTI OP (MO)
Stanice s klubovou volací značkou obsluhované jedním nebo více operátory.

KLUB (CO)
Klubová stanice, ze které smí pod maximálně třemi značkami závodit více operátorů. Ve kategorii CO je možné na základě domluvy jednotlivých SO účastníků podepsat prohlášení, že tito účastníci patří k určitému klubu. Spojení mezi těmito jednotlivci, kteří patří do klubu nebudou do výsledku počítána.

Kategorie pro ukrajinské stanice:

A.   50 MHz, MOMB MIX (CW + Fone),
B.   50 MHz, SOMB MIX (CW + Fone),
C. 144 MHz a vyšší MOMB, MIX (CW + Fone),
D. 144 MHz a vyšší SOMB, MIX (CW + Fone),
E. 144 MHz a vyšší SOMB, FM,
F. 144 MHz, SOSB, MIX (CW + Fone),
G. 144 MHz a vyšší COMB, MIX (CW + Fone),

V kategoriích MO a CO (skupiny A, C, G) musí být veškeré vybavení stanice použité k soutěžnímu provozu v závodě umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů.  Každá stanice smí mít v jednom daném okamžiku na jednom pásmu pouze jeden signál.

Kategorie pro zahraniční účastníky:

H.  50 MHz, MIX (CW + Fone),
 I. 144 MHz a vyšší (CW + Fone),

Ddruhy provozu

CW a fone (SSB, FM) v segmentech podle předpisů a doporučení IARU Region I.

Bodování

QSO je platné, pokuď došlo k úplné výměně reportu RST, pořadového čísla (každé pásmo se počítá zvlášť) a WW lokátoru. Rozdíl u QSO mezi dvěma deníky nesmí překročit 2 minuty. Časový údaj v deníku musí souhlasit s dobou ukončení QSO. Penalizace v případě chyb u více než 10 QSO zapříčiní strhnutí 50 % všech dosažených bodů. V závodě lze na každém soutěžním pásmu započítat s libovolnou stanicí jen jedno platné spojení bez ohledu na užitý druh provozu. Příklad správného použití pořadového čísla: 599001 nebo 59001 KN78aa. 

Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod krát násobič podle pásma:

50 a 144 MHz = x 1               432 MHz = x 4              nad 432 MHz = x 8

Celkový výsledek

Je dán součtem bodů za spojení na každém pásmu. Každý ukrajinský účastník závodu bez ohledu na počet spojení je povinen poslat deník vyhodnocovateli do 14 dnů. Zahraniční stanice mají lhůtu na poslání deníku jeden kalendářní měsíc  (v roce 2011 do 5. července včetně). Deníky doručené po termínu budou použity pouze pro kontrolu (Check Log).

Formát elektronického datového souboru s deníkem (EDI formát) je definovaný jako standardní formát pro vyhodnocování závodu. Jména EDI souborů by měly obsahovat značku a příslušné pásmo, například  ut7e.50, ut7e.144. Tyto soubory je nutné poslat vyhodnocovateli v příponě emailu. Předmět emailu by měl obsahovat značku a identifikaci příslušné kategorie. V kategorii CO (G) je nutné uvést volací znak klubu. Příklad: "UR6EC D" nebo v případě klubu "D UR6EC UX4E G".

Pro získání diplomu je nutné uvést úplnou poštovní adresu.

Pokud by měl soutěžící problém s posláním deníku v EDI formátu, nebo nemá přístup na internet, vyhodnocovatel akceptuje deník v papírové podobě.

Kontakt na vyhodnocovatele:

Email: chalapko_cup@mail.ru              Poštovní adresa:  POBox - 91, Pošta, Dněpropetrovsk, 49000, Ukrajina