Švédský národní regulátor PTS rozhodl o snížení výkonu pro amatérskou radiokomunikační službu na 200W PEP.

Swedish national regulator PTS decided decrease output power for amateur radiocommunication service to 200W PEP.

 

200W PEP !

 

Je to platné od 1.listopadu 2018.    It's valid since 1.November 2018

Info received from:

http://www.southgatearc.org/news/2018/september/sweden-reduced-ham-radio-power-limit-from-november-1.htm

http://www.regelradet.se/wp-content/files_mf/1518686914RR_2018_17.pdf

Je to pravděpodobně důsledek toho, že záruku za dodržování předpisů a za vydávání značek před 14 lety převzal "švédský člen IARU".

Národní radiokomunikační regulátor zatím umožňuje amatérům, aby podali individuální žádost o zvýšení výkonu na rozumnou úroveň.

It's probably result of 14 years old change, when Swedish IARU member took over commitment for amateur radio traffic and calls.

National radiocommunication regulator still receive individual exception requests to increase power to standard level.