Asi před měsícem jsem nechal na internetu fungovat anketu, ve které se VKV radioamatéři mohli vyjádřit k provozu FT8. Nehodlám teď nosit dříví do lesa a znovu opakovat problémy tohoto provozního modelu. Určitě zajímavější bude podívat se na výsledky uvedené ankety, byť necelých 80 respondentů z několika tisíc, kteří anketu viděli, ale nereagovali na ní, určitě není statistickým minimem, které může leckoho povzbudit k tomu, aby odpovědi prohlásil za neplatné. Jenže ony neplatné nejsou...

Tak třeba hned první otázka "Používáte na VKV pásmech digitální provoz FT8?" vzbudila zájem v tom, že cca 70% respondentů uvedlo, že FT8 nepoužívá. S tím koreluje další otázka, již nesvázaná požadavkem vybrat si pouze jedinou odpověď, která rozradila, že v OK je mezi naprostými skeptiky robotického digitálního provozu cca 30% radioamatérů. Nu a na konec, při chmurné perspektivě digitálních VKV závodů a soutěží je vidět, že technická radioamatérská činnost naštěstí zatím nekončí. M.j. i proto, že FT8 provoz stále odmítá minimálně 60% VKV radioamatérů. Doufejme, že počet takových odmítačů konverze radioamatérského sportu k CB  a smartfounovým klikačům poroste. Protože k čemu nějaká technická erudice, když si dnes cymbálista může všechno koupit. Třeba i ty čtyři KV Jánošíky, nebo přístup na Ham sphere...

Viz zde a zde

 

EN: about month ago I put on the web short opinion poll, where the VHF/UHF hamradio operators can represent theirs attitude to the FT8. I don't repeat questions of that operation mode. I think better will be look at the opinion poll results, although we got only about 80 responses from several thousands, who seen it, but not responded. Such 80 hams for sure is not any statistical minimum and due to it someone can declared such poll as unvalid. But these responses were valid...

For example even first question "did you use on VHF digital operation of FT8" were quite interesting and aprox. 70% respondents sent the message, that they are not use it. With this result is in correlation 30% ops, who express, that they are sceptital to digital hamradio operation and they do not have interest to make a QSO with computer, but with real human person. On the end has been seen, that technical radioamateur hobby is not on the end yet. Beside other due to FT8 refused again at least 60% of hams. Lets hope, that number of such negative attitude to the conversion of ham radio toward CB and smartphones fans will rise. Radio amateur is not bungler, but radio operation professional. But why to keep such broad scope of radio communications incl. HW, when CB op. could by everything. Even four 3kW PAs and/or Ham sphere access...

Poor translation by ok1vpz

More here & here