Schůzka CEPT v Praze ve dnech 17 až 21 června 2019 se také zabývala provozem Amatérské radiové služby (ARS) v pásmech 2m a 23cm. Připravili jsme pro OK radioamatéry překlad Záznamu jednání v té části, která se týká našich zájmů:

Pásma 144 a 1240 MHz - záznam ze setkání CEPT

Projektový tým CEPT A, zodpovědný za některé aspekty pozice CEPT pro WRC-19, se sešel v Praze od 17. do 21. června. Zápisy z jednání jsou k dispozici ke stažení https://cept.org/Documents/cpg-pt-a/52280/pta-19-105_minutes-pta-7

Pokud jde o pásmo 1240–1300 MHz, záznam ( http://www.southgatearc.org/news/2019/june/144-and-1240-mhz-bands-cept-meeting-minutes.htm ) uvádí:

Zástupce Evropské komise (EK) uvedl, že systémy RNSS (Radio Navigation Satellite Services) jsou globální povahy a že radioamatérská služba je rovněž přidělována ve všech regionech. Jakmile jsou přijímače RNSS (včetně přijímačů Galileo E6) rozmístěny všudypřítomně, počet případů rušení pocházejících z radioamatérského  vysílání se významně zvýší a představuje významnou zátěž pro správní orgány, pokud nebudou k dispozici jasné pokyny, které by vedly amatérskou komunitu k vhodnému využití jejich kmitočtového přidělu.

Z těchto důvodů se EK domnívá, že francouzský návrh bodu programu WRC-23 je nezbytný pro doplnění práce, která byla zahájena v rámci CEPT pro nalezení udržitelného řešení pro všechny strany. EK se také domnívá, že WRC-23 je správný čas pro rozhodnutí umožňující lepší regulaci koexistence RNSS a radioamatérů na mezinárodní úrovni, protože Galileo začne poskytovat na celém světě volně dostupné služby vysoké přesnosti zaměření v pásmu 1260–1300 MHz od roku 2020.

EK vzalo na vědomí, že některé ze sedmi regulačních orgánů, které vznesly námitky proti francouzskému návrhu, jsou připraveny zvážit revidovanou verzi návrhu, a proto se domnívá, že na úrovni CPG lze po dalších jednáních do konce srpna dosáhnout odpovídající podpory.

Poznámka OK1VPZ: tématem francouzského návrhu je zajistit během následujícího období analýzu možné koexistence RNSS a ARS v tomto pásmu a výsledky předložit další Světové radiokomunikační konferenci (WRC), která se sejde v roce 2023. Pravděpodobně dojde k omezení dosud poměrně širokého kmitočtového přídělu v 23cm pásmu a ukončení provozu FM, či datových převaděčů, které jsou aktivní stále. Připomínám, že IARU již před několika lety jednalo o možném přesunu DX segmentu 23cm na 1240 MHz.

-------------------------------------------------------------------

Co se týká pásma 144 MHz, záznam z jednání sděluje:


Zástupce IARU uvedl, že IARU s vážným znepokojením hledí na prvky návrhu bodu programu WRC-23 1.6 v ECP AI10 o studiích směřujících k možnému novému přidělování letecké pohyblivé služby v pásmu 144-146 MHz. Toto pásmo je důležitým a jediným globálně harmonizovaným primárním kmitočtovým přidělem pro radioamatérskou a radioamatérskou satelitní službu v pásmu VHF.
Zkoumání RR pod a nad pásmem 144-146 MHz naznačuje, že by mohly být připraveny alternativní návrhy, které by mohly poskytnout další spektrum pro letecké aplikace bez dopadu na toto radioamatérské spektrum služeb. Návrh neposkytuje žádné odůvodnění pro výběr právě tohoto pásma a IARU se domnívá, že sdílení s leteckými systémy bude pravděpodobně obtížné a povede k omezení vývoje radioamatérských a radioamatérských služeb v tomto pásmu.

-------------------------------------------------------------------

Záznam z jednání déle uvádí:

Viz aktualizace položek programu WRC-23, kterou vydala oblast IARU 1 http://www.southgatearc.org/news/2019/june/wrc-23-agenda-items--update-from-cept.htm
na pozadí předchozích diskusí CEPT WGFM a CPG / PTA v pásmu 1240-1300 MHz
https://amsat-uk.org/2019/05/31/1240-1300-mhz-band-discussed-by-cept-wgfm-and-cpg-pta/