Doporučené čtení na sobotu 30.12.2017

--------- Původní e-mail ----------
Od: Jiri Sanda <sanda(holaryjá)jimaz.cz>
Komu: ok_list@crk.cz
Datum: 29. 12. 2017 12:14:32
Předmět: Re: Fwd: [ok_list] Nová národní kmitočtová tabulka
Na takovou zprávu není možné nereagovat !!!!!
Kmitočtová tabulka byla schválena tak jak jí ČRK předložil, řediteli elektronických komunikací s jedinou vyjímkou to je ta zmiňovaná zásluha OK1VPZ. Ta vyjímka byl kmitočtový rozsah 150 khz na 60m - jeho omezení na 15 kHz je zásluha onoho zmíněného. ČRK předjednal jak na ČTÚ (což není až tak důležité) tak na MPO širší rozsah. Zmíněný ve spravedlivém rozhořčení, že je to nad rámec WRC, jako zaměstananec zmíněného odboru proloboval to co je.
Co se týče celkového povolení podle kmitočtové tabulky to bylo opět již několikrát předloženo MPO v paragrafované formě a ředitrelem odboru opět převzato bez výhrad. Čeká na zpracování. Jaké změny proti amatérům OK1VPZ opět prosadí uvidíme


Jirka
OK1RI

 

Dne 29.12.2017 v 11:31 Petr, OK1IN (ex OK1UND) napsal(a):
 

Je to tak, že ČRK dělá mrtvvého brouka a na amatéry kašle. A nebýt OK1VPZ, nebyly by ty kmitočty ani v národní tabulce....

NO COMMENT

73! Petr OK1IN
============
www.ok1in.cz
www.okff.cz


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
From: ok1jax@volny.cz
To: ok1in@seznam.cz
Date: 10:26:17, 29.12.2017
Subject: Fwd: [ok_list] Nová národní kmitočtová tabulka
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Před chvílí jsem mluvil s nejmenovaným pracovníkem ČTU a jestli jsem správně pochopil, s pásmem 5MHz je to následovně.
Stále je to exerimentální vysílání a jsou dvě možnosti,  žádat o:
1. experiment. vysílání  na současně přidělované kmitočty (100W) za 500Kč, nyní na 5 let
2. experiment. vysílání na nový příděl (15W) za 500Kč, na 1 rok
 Nebo žádat o obojí a platit obojí.  Žádosti už se vyřízují.
Informace je bez mé záruky, tak to prosím ještě někdo dotazem ověřte.
73 a HNY
Pavel
jax


 
Od: Miloš Prostecký <ok1mp@volny.cz>
Datum: 19. prosince 2017 22:45
Předmět: RE: [ok_list] Nová národní kmitočtová tabulka
Komu: ok_list@crk.cz
 
Ve své podstatě není, i když už asi před 8 měsíci se příslušná vyhláška o volací značkách objevila v připomínkovém řízení. To je však vše. Zda je již v legislativním procesu je ve hvězdách..Zrovna dnes jsme na to narazili, když jsme jednali o akci k 100 letům vzniku ČSR.

Ale nyní na to asi nebude čas…

Miloš, OK1MP

 

  Uvedený činovník (viz vlevo) nejen, že neví, ale evidentně ani netuší, že neví. Jinak by ze sebe nemohl dělat takového mimoně... Na web OK2KKW byl 30.listopadu vložen text, týkající se Vyhlášky 423/2017Sb. - viz dole. Jenže tenhle chlapec byl v té době vysílačkovat v Maroku, potom od 12.prosince slavil jejich církevní svátky a tak k němu informace o tom, že Poslanecká sněmovna schválila novou národní kmitočtovou tabulku zřejmě dotekla až teď.

A začal zuřit, hi. Jenže úplně blbě a kope navíc směrem, kde to nemá smysl. Ono zostouzet, odsuzovat a osočovat někoho, kdo nemá možnost se na stejném mediálním prostředku bránit a uvést lži na pravou míru, mi silně připomíná nacistickou totalitu! A zrovna o tom by člověk toho etnika mohl něco vědět. Alespoň by mohl vědět, jak se česky píše slovo výjimka ...

Spolek modrosoudruha byl přitom dobře informován, že světová telekomunikační konference schválila nový plán přidělení kmitočtových pásem, který evropské orgány zpracovaly do Evropské tabulky kmitočtových přídělů,  - poslední update byl schválen v říjnu 2017: http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/ERCRep025.pdf  
Doporučuji spočinout okem na obsah toho předpisu. M.j. na poznámky k pásmu 60m. Web OK2KKW o tomto předpisu informoval, ČRK ne.

Ale vše souvisí se vším: Modrosoudruh asi ani nevěděl, že jeho spolek odeslal do konference IARU tento materiál: http://www.ok2kkw.com/more/la17_c5_50_crc.pdf  Potom se to však zřejmě přece jen dozvěděl a pravděpodobně přikázal ten materiál stáhnout, protože by mohl VKV radioamatérům v ČR prospět. A to se nesmí stát! V závěrečném doporučení IARU se v každém případě z toho dokumentu neobjevilo nic - a to musel někdo z ČRK zařídit. Web OK2KKW o tomto předpisu informoval, ČRK ne.

Zpět k tématu: modrosoudruh jistě ani netuší, jak komplikované bylo jednání mezi ČTÚ, MPO a ostatními státními složkami ve věci národní kmitočtové tabulky a z fundamentální neznalosti těchto procesů se domnívá, že se něco točilo ohledně návrhu ČRK. Pravda je taková, že o nesmyslný návrh ČRK si nikdo neotřel ani boty. Kdyby nebylo úsilí rozumných lidí (a to zdůrazňuji:  neradioamatérů!), amatérům by zůstaly jen nepoužitelné kmitočtové příděly. Web OK2KKW o vyhlášce informoval, ČRK ne. Proč také, že... Pokud si modrousoudruh myslí, že ČTÚ za ČRK bude z nějakého důvodu dojednávat v celém 1. regionu na 10 let proti zájmu armád všech zemí R1 radioamatérskou alokaci nad rámec přídělu WRC, tak konstatuji, že zřejmě spadnul z višně. Ostatně to ani není potřebné, protože prakticky celý svět uvolnil v pásmu 60m amatérům právě jen a pouze těch "15 za 15", takže mimo tento segment za chvíli žádná radioamatérská QSO stejně nikdo nenaváže, protože nebude s kým. Doporučuji prostudovat blog Petra OK1RP: http://60mband.blogspot.cz/ ...

Dokud však nebude venku nová vyhláška o podmínkách radioamatérského provozu, nahrazující dosavadní předpis 156/2005Sb. (který spousta lidí z ČRK nedodržuje ve věci výkonových limitů - a nejen na 6m, hi - a ČTÚ to dobře ví...), bylo by předčasné se vyjadřovat o předjednaných změnách podrobněji. V každém případě reálně hrozí, že nekvalifikovaná intervence ČRK do tohoto procesu by radioamatérům opět jen výrazně uškodila! Jako již několikrát! Ano, pokud by všichni  radioamatéři postupovali v souladu, ledacos by bylo jednodušší. To by zde ovšem nesmělo být nabubřelé ego pár panáků z ČRK. Jednostranná politika spolku modrosoudruha, který vše, co leží kmitočtově nad 146MHz, odsuzuje jako neperspektivní, vážně ohrožuje zájmy radioamatérů v OK. A nejenom na GHz pásmech. ČRK je totiž pro jakékoli jednání z důvodu téhle pokřivené logiky již nedůvěryhodný partner. Zatím buďme rádi za to, co se podařilo a co otvírá cestu dál. A nesnažte se radioamatérům škodit jako vedení ČRK. Nekvalifikované výstřiky žluče, jako je ten vlevo na této stránce, opravdu ničemu neprospějí.

A nezapomeňte, že samotný fakt kmitočtové alokace v národní kmitočtové tabulce ještě neznamená, že tyto kmitočty již radioamatéři mohou používat (např. 1750 až 1800kHz). Zatím stále platí Vyhláška 156/2005 Sb. a bude třeba ještě ujít kus cesty, než dospějeme do cíle. Namísto lhaní doporučuji prostudovat: http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/sb0150-2017.pdf

Ale zpět k 60m: cílem, o který se pár rozumných lidí snaží (a další jim - viz vlevo - hážou klacky pod nohy) je dosáhnout toho, aby alespoň těch "15 za 15" se stalo běžným radioamatérským pásmem, kde může vysílat každý držitel koncese, byť ten příděl je a bude v sekundárním režimu. A pokud armáda odsouhlasí, že další kHz pásma nebude během dalšího období (obvykle 1- 2 roky) využívat, nechť toto pásmo ČTÚ individuelně radioamatérům povolí na uvedené omezené období. Ovšem představa, že někdo dosáhne více, než těch "15 za 15" rovnou na období řádově 5 - 10 let, kdy tato národní kmitočtová tabulka bude platit (ta předchozí byla z roku 2010), tak je zcela mimo realitu! Kdo by chtěl příliš mnoho, nedostane nic!

Sdělení OK1MP vedle je směšné. Zase nechápe, o co jde.

Ach jo... Nicméně i tak přeji všem lidem z ČRK hodně zdraví, štěstí a zejména mír - a to nejen v průběhu celého roku 2018. A platí to i pro OK1RI.   73 VPZ