Majáky v Slovenskej republike   /zmeny  od. 1.1. 2018 /   (podľa OM3ID)

 

Projekt  je dlhodobý. V rámci výstavby majákovej sieťe na Slovensku   (predpokladá sa 4 – 5 stanovíšť)  budú  majáky na kmitočtoch od 50 MHz  až  24 GHz  používať volacie znaky v ktorých je podľa medzinar.doporučenia zohľadnené: účel, pásmo a stanovište.  U niektorých sa bude meniť aj frekvencia, aby nedochádzalo ku vzájomnému rušeniu. Daný problém je momentálne u majáku na 2 m  OM0MVA, kde na našu dlhodobe už pridelenú frekvenciu posadili  rakúsky maják. Pri podávaní žiadosti na 3cm sme nemôhli použiť zaužívanú frekvenciu  majákov  (xxx888) lebo na blízkej frekv. už pracuje  rakúsky maják.

Vyrobil som  4 ks  dávačov značiek  (každý s 12 volacími znakmi), pre t.č.  4  body.  Na piatom sa pracuje.   V sufixe  značky je zohľadnený účel t.j. neobsluhované zariadenie,  M  - maják.Druhé písmeno: pásmo v ktorom vysiela  napr.  V - 2m,  L -23cm, U -70cm, E –13cm,  S -9 cm,  X  - 3cm  a pod.    Ako 3 písmeno sufixu: umiestnenie: sú  písmená  A   -    Bratislava   a okolie.  – funkčný. (OM3ID), B -   Košice a okolie  (OM3WA)  vo  výstavbe ,   C   -Zvolen a okolie (OM7AC) čiastočne funkčný, D  -Žilina a okolie.  (OM6AR).  Uvažuje sa  perspektívne aj s E  - Trenčín a okolie.  Pretože umiestnenie je v pomerne veľkej výške, cca  1000mn.m. predpokladá sa použiť malý výkon  max. 0,5 W. Na urýchlenie realizácie uvítam pomoc každého, kto sa chce zapojiť do výstavby..V Bratislave je momentálne najviac funkčných majákov.  (v JN88NE).

 

OM 0 MHA                          50 MHz                  dipol              neaktívny           1 W
OM 0 MFA                      
    70 MHz                  dipol              vo výstavbe           
OM 0 MVA                     144,475 MHz                  dipol              aktívny 
         120mW
OM 0 MUA                     432,888 MHz                  dipol              aktívny 
          50mW
OM 0 MLA                    1296.888 MHz            
     dipol              aktívny           200mW
OM 0 MEA                    2320.886 MHz             
     dipol              rekonštrukcia      50mW
OM 0 MSA                    3400.888 MHz              
    slot               aktívny           250mW
OM 0 MCA                    576
0,888 MHz                  slot               vo výstavbe
OK 0 MXA                   10368,890 MHz           
       slot               aktívny           100mW
OM 0 MKA                     
    24 GHz                  horn               vo výstavbe  
 

Tabuľka sa bude priebežne doplnať.

OM3ID

=========================================================================================================================

Poznámka z OK2KKW: pokud má VKV maják efektivně sloužit ostatním radioamatérům a ne pouze autorovi, jsou miliwattové výkony nesmyslné a je třeba použít výkony alespoň jednoho wattu, resp. vyzářené výkony alespoň desítek wattů!