Už zase radioamatérům chybí buzerace od dementních lampasáků? Pokud ano, ČRK je zde pro vás!


Ministerstvo obrany uvádí:... "Předložená novela zákona si tak klade za cíl vytvořit systém, ve kterém by se lidé v době míru dobrovolně připravovali na obranu státu. Již dříve ministerstvo uvedlo, že by se do něj mohly například zapojit střelecké spolky, radioamatéři, spolky zabývající se zdravovědou či sebeobranou nebo třeba kynologové. Ministerstvo by vedlo rejstřík těchto spolků a pomáhalo jim finančně, materiálně i metodicky. Mělo by zároveň k dispozici seznam jeho členů. Při odvodech by pak mohlo přihlédnout k jejich schopnostem a znalostem, a mohlo je tak lépe zařadit na vhodná místa.

Ministerstvo dále uvádí, že chce spolupracovat se spolky, které se zabývají aktivitami, které upevní morální vlastnosti, fyzickou zdatnost či psychickou odolnost občanů, zvýší jejich znalosti, odbornost nebo návyky, které můžou být při obraně státu využitelné..."

Roční náklady na celý systém by měly být 200 milionů korun. V prvním roce by ministerstvo mezi branné spolky rozdělilo 136,3 milionu korun, v dalších letech pak 147,2 milionu korun. Zbytek peněz by úřad stálo navýšení počtu pracovníků, odborná příprava a další výdaje.

viz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vice-penez-na-vycvik-obcanu-k-obrane-statu-Chysta-ministerstvo-602231

 

Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019-2024

"Bezpečnostní rada státu se zabývala také koncepcí POKOS do roku 2024. Jejím cílem je zefektivnění provádění zákonem stanovené přípravy občanů k obraně státu na základních a středních školách a podpora branných spolků, oddílů a klubů. Ministerstvo obrany již pracuje na právním zakotvení institucionální podpory branným spolkům. Úkoly vyplývající z koncepce bude resort MO řešit v součinnosti s ostatními úřady státní správy, územní samosprávy a dalšími subjekty. Dosažení cílového stavu se předpokládá v roce 2024."
viz http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/bezpecnostni-rada-statu-vzala-na-vedomi-dlouhodoby-vyhled-pro-obranu-a-projednala-koncepci-pokos-207572/

atd, atd... jinak řečeno: pokud chceš válku, připravuj válku!

https://echo24.cz/a/iMeBZ/cesko-by-meli-branit-kynologove-a-radioamateri-schvalila-vlada 
https://www.securitymagazin.cz/defence/pujdou-branit-stat-i-fyzicky-zdatni-a-technicky-pripraveni-civiliste-komentar-lumira-nemce-1404063180.html
https://wave.rozhlas.cz/paramilitarni-spolky-lakaji-do-svych-rad-deti-stavaji-se-z-nich-rukojmi-touhy-po-8074239   (ale jsou tu i subjekty, které to vidí jinak, hi):
https://www.spd.cz/novinky/6143-radim-fiala-ministr-vnitra-hamacek-se-chysta-kriminalizovat-obcany-kteri-se-sdruzuji-v-brannych-spolcich-jako-je-napriklad-domobrana