3cm maják OK0ET na nevhodném kmitočtu?

Proč takové konstatování? Celá dlouhá léta byl 3cm maják z dílny OK1KIR usazen na kmitočtu pod 10368,890MHz a se stárnutím krystalového oscilátoru stále pomalu klesal. Dotáhnul to až někam na 10368,870. Jenže: v historickém plánování kmitočtů majáků z doby někdy před 20-ti lety byl pro tento maják požadován kmitočet 10368,905MHz. Zdálo by se tedy, že situace se vrací do "správných kolejí" a nový maják, již zavěšený na atomový kmitočtový standard je přesně tam, kde má být.

Jenže... pásmo 3cm nejsou krátké vlny a to si "majákový koordinátor" ČRK jaksi neuvědomuje. Téměř na hranici ČR s Polskem byl (také již před řadou let) uveden do provozu maják SR6XHC, který je dobře slyšet na většině území ČR. A ten pracuje na 10368,904MHz. Řeklo by se 1kHz je moře místa... to je ovšem krátkovlnný pohled. Jedním z dominantních způsobů DX condx na 10GHz je rainscatter a ten způsobuje dopplerovské "rozmazání" kmitočtu do šířky několika kHz.  Dlouhodobá kmitočtová přesnost radioamatérských 3cm zařízení také není stejná, jako na nižších kmitočtech. Proto IARU ve svém VHF Handbooku uvádí (strana 39), že kmitočty majáků na mikrovlnných pásmech by měly být plánovány v rastru 5kHz. To v tomto případě splněno není a tak SR6XHC i OK0ET nemohou plnit svou roli, která se od nich vyžaduje. Tedy investice do obou projektů byly z hlediska radioamatérů částečně zmařeny. Odvolávat se na nějakou koordinaci (spíše však registraci, protože maják s vyzářeným výkonem do 10W nepodléhá koordinaci) kmitočtu OK0ET z doby dávno minulé považujeme v tomto případě za pošetilé. Maják OK0ET totiž kmitočet 10368,905 vlastně nikdy nepoužíval. Nepřekvapilo však, že ČRK v odpovědi na naše upozornění zachovalo odmítavě. Mezi námi - s ohledem na to, jaký má ČRK postoj k podpoře, resp. nepodpoře mikrovlnných radioamatérských pásem, které většina KV radioamatérů považuje mylně za prakticky bezcenné, ani není divu... Nicméně - situace se tím nevyřešila a oba majáky, které jsou vůči sobě na přímou viditelnost, se ruší. A to je s ohledem na vynaloženou práci a finance škoda. Byl by velký problém s kmitočtem OK0ET uhnout někam dolů? Vhodný kmitočet by mohl být třeba již "vysezených" 10368.875MHz. Domluví se ČRK v zájmu VKV radioamatérů s Poláky? Nebo bude dál spát ve své skleněné věži s přesvědčením, že s VKV  radioamatéry, kteří nepatří do skupinky "chlapců, kteří spolu mluví"  se není třeba o ničem dohadovat?

OK1TEH a OK1VPZ